FPB Informàtica d’Oficina

Formació Professional Bàsica: Informàtica d'Oficina

FPB-INFO-OFICworking-architecture-interior-building-office-business-1134190-pxhere.com

QUINES OCUPACIONS ES PODEN EXERCIR?

· Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
· Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
· Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics.
· Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
· Auxiliar d'oficina.
· Auxiliar de serveis generals.
· Gravador-verificador de dades.
· Auxiliar de digitalització.
· Operador documental.

DURACIÓ:

2000 hores
2 cursos lectius:
1r: de setembre a juny
2n: de setembre a abril / d'abril a juny FCT (380 hores)

MÒDULS 1r CURS

· Ofimàtica i arxiu de documents.
· Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
· Ciències aplicades I.
· Comunicació i societat I.
· Formació i Orientació Laboral I

MÒDULS 2n CURS

· Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
· Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació.
· Ciències aplicades II.
· Comunicació i societat II.
· Formació i orientació laboral II
Formació en Centres de Treball.