CFGS Administració de Sistemes Microinformàtics en Xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS-ASIR-computer-cloud-technology-web-internet-machine-1116555-pxhere.com

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d'informàtica.
 • Tècnic en servicis d'Internet.
 • Tècnic en servicis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleasistencia.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en servicis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

DURACIÓ:

2000 hores
2 cursos lectius
1r: de setembre a juny
2n: de setembre a abril / d'abril a juny FCT (380 hores)

MÒDULS 1r CURS

Planificació i administració de xarxes.
Implantació de sistemes operatius.
Fonaments de maquinari.
Gestió de bases de dades.
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
Formació i orientació laboral.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

MÒDULS 2n CURS

Administració de sistemes operatius.
Servicis de xarxa i Internet.
Implantació d'aplicacions web.
Administració de sistemes gestors de bases de dades.
Seguretat i alta disponibilitat.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
Formació en Centres de Treball.