Departament de matemàtiques

Taller de reforç de matemàtiques (1r d’ESO)

És una assignatura optativa en la que es reforcen els continguts de l’assignatura de matemàtiques, prestant especial atenció a aquelles qüestions en les que els estudiants solen tindre més dificultats i centrant-se sobre tot en la resolució pràctica d’exercicis i de problemas de plantejament. L’objectiu és que l’alumne assolisca un nivel adequat per a superar la matèria sense massa esforç.

Aquesta assignatura es recomana per a estudiants que hagen tingut dificultats en primària en adquirir les competències bàsiques de l’assignatura de Matemàtiques.

Taller de reforç de matemàtiques (2n, 3r i 4t d’ESO)

És una assignatura optativa en la que es reforcen els continguts de l’assignatura de matemàtiques, prestant especial atenció a aquelles qüestions en les que els estudiants solen tindre més dificultats i centrant-se sobre tot en la resolució pràctica d’exercicis i de problemas de plantejament. L’objectiu és que l’alumne assolisca un nivel adequat per a superar la matèria sense massa esforç.

Aquesta assignatura és molt recomanable per a estudiants que porten la matèria pendent, ja que els ajuda a superar-la, o que tinguen o hagen tingut dificultats en adquirir les competències bàsiques de l’assignatura de Matemàtiques.

Taller d’aprofundiment de matemàtiques (1r, 2n i 3r d’ESO)

És una assignatura optativa en la que s’amplien els continguts de l’assignatura de matemàtiques, proporcionant a l’alumne coneiximents relacionats amb la metodologia, tècniques de demostració, raonament, abstracció, patrons i anàlisi de situacions que, habitualment no es poden vore a l’assignatura de Matemàtiques. Es pretén que siga una metodologia activa on l’alumne mitjançant reptes vaja descobrint eines de raonament i treball matemàtic.

Aquesta assignatura es recomana per a estudiants que estiguen interessats en ampliar els seus coneiximents matemàtics. A més, es recomanable una bona base a nivell de càlcul, capacitat d’abstracció i soltura en els procediments habituals de l’assignatura.

Taller d’aprofundiment de matemàtiques (4t d’ESO)

És una assignatura optativa en la que s’amplien els continguts de l’assignatura de matemàtiques, proporcionant a l’alumne coneiximents relacionats amb la metodologia, tècniques de demostració, raonament, abstracció, patrons i anàlisi de situacions que, habitualment no es poden vore a l’assignatura de Matemàtiques. Es pretén que siga una metodologia activa on l’alumne mitjançant reptes vaja descobrint eines de raonament i treball matemàtic.

Aquesta assignatura es recomana per a estudiants que estiguen interessats en ampliar els seus coneiximents matemàtics, sobre tot a aquells que tinguen intenció de cursar la modalitat de Batxillerat científic. A més, es recomanable una bona base a nivell de càlcul, capacitat d’abstracció i soltura en els procediments habituals de l’assignatura.