Matrícula PAU 2023

INFORMACIÓ MATRÍCULA PROVES PAU CURS 2022-2023 IES LLUÍS VIVES.

1) CONVOCATÒRIES DE JUNY I JULIOL IES LLUÍS VIVES PAU 2023.

1.1) CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

Formalització matrícula telemàtica PAU: del 22 al 28 de maig fins a les 23.59 hores. – Data dels exàmens: 6, 7 i 8 de juny.

– Tribunal 11 / Seu: Campus Tarongers, aulari oest. – Lliurament dels resultats: 16 de juny, a partir de les 13 hores. – Termini de presentació de reclamacions: 19, 20 i 21 de juny.

1.2) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

– Formalització matrícula telemàtica PAU: del 19 al 26 de juny fins a les 14 hores. – Data dels exàmens: 4, 5, i 6 de juliol.

– Tribunal 44 (10-11) / Seu: Campus Tarongers, aulari sud. – Lliurament dels resultats: 11 de juliol, a partir de les 17 hores. – Termini de presentació de reclamacions: 12, 13 i 14 de juliol.

2) FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU 2023 I SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.

2.1) MATRÍCULA TELEMÀTICA.

-Tan sols es podran matricular els alumnes que estudien al centre o han estudiat en cursos anteriors al centre.

-L’ alumnat matriculat en el centre en el curs 2022-2023 formalitzarà la seua sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 de forma telemàtica a través de la plataforma “Aules”. Consulteu el “Manual de matrícula PAU 2023 IES LLUÍS VIVES”.

-L’ alumnat que ha estudiat en el centre en cursos anteriors formalitzarà la seua sol·licitud de matrícula presencialment en la secretaria del centre del dia 22 al 26 de maig, de 9.00 a 14.00 hores. Instància de matrícula

-El calendari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 serà:

PROVA ORDINÀRIA JUNY: del 22 al 28 de maig fins a les 14 hores.

PROVA EXTRAORDINÀRIA JULIOL: del 19 al 25 de juny fins a les 14 hores.

-Quan accediu al formulari de formalització de sol·licitud de matrícula caldrà que l’empleneu i aporteu la documentació acreditativa requerida dintre del termini establert en el calendari.

-El gravat en ÍTACA (plataforma informàtica de Conselleria) de les sol·licituds enviades s’anirà fent atenent a l’ordre d’arribada de les vostres sol·licituds.

-En el mateix moment en què envieu la sol·licitud telemàtica rebreu un primer missatge de confirmació de sol·licitud enviada. En el moment en què es grave en ÍTACA la vostra sol·licitud rebreu un segon missatge de confirmació de la inscripció a les proves PAU.

-Reviseu i superviseu amb deteniment les dades aportades en el formulari de sol·licitud abans d’enviar-lo, sobretot les referides al nom i cognoms, DNI i elecció de matèries obligatòries i voluntàries.

-En cas de voler corregir alguna de les dades aportades haureu de personar-vos a la finestra de secretaria per a sol·licitar la introducció del canvi abans de les 14:00 hores del dia 26 de maig.

2.2) TAXES PAU 2023.

-Taxa per prova d’accés ordinària: 70,38 euros

-Família nombrosa categoria general: 35,19 euros

-Família nombrosa categoria especial: Exempts

-Víctimes de violència de gènere: Exempts

-Família monoparental categoria general: 35,19 euros

-Família monoparental categoria especial: Exempts

-Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%: Exempts

-Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari: Exempts en 2n debatxillerat.

ELS BECARIS DE SEGON DE BATXILLERAT, NO ESTAN EXEMPTS DEL PAGAMENT DE LES TAXES.

2.3) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

Documentació acreditativa que cal adjuntar:

-Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.

-Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat online gva. Sols alumnes que heu promocionat el curs 2022-2023. Polseu “ací “ (és més que recomanable que efectueu el pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat, ja que, tot i no ser obligatori per a poder sol·licitar la formalització de la matrícula en les proves PAU, vos requeriran en la Universitat l’acreditació del pagament per a poder matricular-vos en els estudis que desitgeu).

-Justificant del pagament de les taxes de les proves PAU – per ingrés o transferència – al compte del centre (ES39  0182 7710 4502 0253 7716 BBVA!!!!!)

-Justificant de família nombrosa o monoparental en pdf o jpg ( si es dona el cas).

-Justificant de discapacitat de l’alumne/a igual o superior al 33% (si es dona el cas)

-Certificat d’exempció de valencià (si es dona el cas). Molt important: el certificat cal aportar-lo personalment en secretaria.

3) ENLLAÇ PÀGINA WEB CONSELLERIA: INFORMACIONS PAU

Informacions PAU pàgina web Conselleria

Podeu consultar aquestes i altres informacions d’interés:

CALENDARI

Horari proves accés 2023.

Calendari PAU 2023.

-Calendari PAU 2023 Taula.

INFORMACIÓ GENERAL PROVA D’ACCÉS PAU

Guia PAU 2023.

-Preguntes freqüents PAU 2023.

Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement.

Accés i admissió de l’estudiantat a l’estranger.

ACCÉS I ADMISSIÓ PAU

Procediment de revisió de les qualificacions dels resultats dels exàmens de les PAU.

Ponderacions per a la preinscripció de 2023.

Taula de ponderacions per a la preinscripció de 2023.

-Procediment exempció Valencià en les PAU.

Preguntes freqüents sobre exempció de Valencià.

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ

-Examens de 2023 i criteris de correcció de la convocatòria de juny. Consultar a la web. Pendent de publicar.

-Examens de 2023 i criteris de correcció de la convocatòria de juliol. Consultar a la web. Pendent de publicar.

ADAPTACIONS PROVES PAU

-Resolució adaptacions proves PAU.

-Calendari d’adaptacions proves PAU.

Certificat d’adaptacions accés PAU.

Model de sol·licitud d’adaptacions proves PAU.

Tipus d’adaptacions accés PAU.