Matrícula 2023-2024 IES LLUÍS VIVES

Benvolgudes famílies,

vos informem de les dates i procediment de formalització de matrícula segons tipologia d’alumnat:

-ALUMNAT DEL CENTRE:

-Tot l’alumnat del centre dels següents nivells educatius es matricularà a través d’Aules de l’1 al 8 de juny.

Alumnat de 1r d’ESO que passa a 2n d’ESO.

Alumnat de 2n d’ESO que passa a 3r d’ESO.

Alumnat de 3r d’ESO que passa a 4t d’ESO.

Alumnat de 1r de Batxillerat que passa a 2n de Batxillerat de l’horari diürn.

Manual de matrícula ESO en aules

Manual de matrícula 2n de batxillerat en aules

Molt important!!! L’ alumnat del centre de 1r de Batxillerat que passa a 2n de Batxillerat dels grups vespertí i nocturn ho farà presencialment en sobre en data a concretar després de l’avaluació extraordinària*.

-ALUMNAT DEL CENTRE QUE REPETEIX CURS:

-L’ alumnat d’ESO del centre que repeteix curs es matricularà presencialment en sobre el dia 27 de juny. La recollida del sobre tindrà lloc el dia 26 de juny en la consergeria del centre. En el vostre sobre personalitzat trobareu una etiqueta amb el vostre nom i cognoms, i dia i hora de lliurament del sobre amb els formularis emplenats i tota la documentació requerida en la secretaria del centre.

-ALUMNAT DE CENTRES ADSCRITS (CEIP CERVANTES / CEIP SANT JOAN DE RIBERA)

L’ alumnat provinent dels centres adscrits que es matricula en 1r d’ESO es matricularà presencialment en sobre el 28 de juny de 2023, des de les 9.00 h. fins a les 14.00 h. i des de les 16.00 h. a les 19.00 h. La recollida del sobre tindrà lloc durant la reunió d’orientació al centre 31 de maig. En cas de no poder assistir a la reunió podreu recollir el sobre de matrícula entre els dies 26 i 27 de juny en la consergeria del centre. En el vostre sobre personalitzat trobareu una etiqueta amb el vostre nom i cognoms, i dia i hora de lliurament en la secretaria del centre del sobre amb els formularis emplenats i tota la documentació requerida.

-ALUMNAT PROCEDENT D’ADMISSIÓ

L’alumnat admés en el procés d’admissió formalitzarà la matrícula a través de la secretaria virtual “Telematrícula” del 24 al 27 de juliol de 2023.

Molt important!!!: L’ alumnat admés en procediment d’admissió en el segon grup d’arts plàstiques del torn ordinari en horari de vesprada-nit “batxillerat vespertí” de 1r i 2n de batxillerat formalitzarà la matrícula presencial en sobre. La recollida del sobre tindrà lloc després de la publicació de llistes definitives, els dies 24 i 25 de juliol, en la consergeria. En el vostre sobre personalitzat trobareu una etiqueta amb el vostre nom i cognoms, i dia i hora de lliurament del sobre amb els formularis emplenats i tota la documentació requerida en la secretaria del centre.