GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT DE 1r D’ ESO DE CENTRES ADSCRITS DE L’ IES LLUÍS VIVES CURS 2022-2023

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat del centre i l’alumnat que cursarà primer de l’ESO precedent de centres adscrits durant el curs 2022-2023 a l’IES Lluís Vives.

Tot l’alumnat dels centres adscrits formalitzarà la matrícula online al nostre centre seguint les pautes indicades indicades en el punt 2 (calendari)  i 3 (procediment) d’aquesta entrada.

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

1r ESO ALUMNES CENTRES ADSCRITS  del 23 al 30 de juny 2022

3. COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . El vostre tutor/a vos facilitarà l’enllaç i contrasenya per poder realitzar la matrícula online. Per a accedir al formulari cliqueu aci:

Formulari cliqueu “aci”

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Video tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Grandària d’1 MB.

Web per a reduir pes https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

 1.  Còpia format PDF o fotografia del DNI o NIE o passaport de l’alumne/a
 2.  Còpia format PDF o fotografia del llibre de família (full de l’alumne/a). (En cas de no disposar de Llibre de família cal presentar certificació de la inscripció de naixement feta pel Registre Civil.
 3.  Còpia format PDF o fotografia del DNI o NIE o passaport dels tutors legals.
 4.  Còpia format PDF o fotografia de la targeta SIP de l’alumne/a.
 5.  Còpia format PDF o fotografia: En cas de donar-se les següents casuístiques cal adjuntar la següent documentació:                                           
 6. 5.1) Fotocòpia del llibre de família nombrosa. (Només si es dona el cas de pertinença a família nombrosa).
 7. 5.2) Fotocòpia del llibre de família monoparental. (Només si es dona el cas de pertinença a família monoparental).                                                                                                         
 8. 5.3) Fotocòpia de la sentència judicial i conveni regulador on figure la custòdia i pàtria potestat del fill/a actualitzada. (Només en cas de divorci o separació dels progenitors).       
 9. 5.4) Certificat acreditatiu de discapacitat (Només en cas de discapacitat de l’alumne/a o d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).                           
 10. 5.5) Certificat de malaltia crònica. (Només si es dona el cas de malaltia crònica d’un/a alumne/a).

Altres informacions d’interés:

 

 

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA

En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
 

 

 

EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ

Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

 

–  Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–  Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: 46012872.secretaria@edu.gva.es

Rebeu una salutació ben cordial.