CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU-OFFICE 365

IDENTIDAD DIGITAL – OFFICE 365

1. CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU

El nostre centre ha sigut un dels seleccionats com a centre pilot on implantar el nou model del centre digital col·laboratiu.

Tots els membres de la comunitat educativa del centre comencen a formar part del programa des d’aquest curs 2021-2022.

Tot l’alumnat ja disposa d’una identitat digital associada a un compte de microsoft office 365, localitzada en el perfil d’alumne/a de la web família. observeu la següent captura de pantalla.

En el perfil de l’alumne/a trobareu un nou correu (usuario@alu.edu.gva.es) i una constrasenya amb un codi de recuperació de contrasenya en cas d’haver-la oblidada.

Per a entrar al portal d’office 365 amb la vostra identitat digital cal seguir els següents passos:

Pas 1: inseriu el correu electrònic (usuario@alu.gva.es)

PAS 2: Inseriu la contrasenya (000000).

PAS 3: Decidiu si es vol mantindre iniciada la sessió per a futurs accessos.

 

PASO 4: Ja teniu accés a l’aplicació.

Vos animem a que entreu i comenceu a fer servir aquesta eina versàtil i de gran utilitat. més endavant rebreu més informació i guies d’ús per a conéixer el funcionament de les seues diverses aplicacions i la seua interacció amb les comunicacions amb el centre i el professorat.

VOS RECORDEM QUE PODEU DESCARREGAR-VOS UNA APP de WEB FAMÍLIA EN ELS VOSTRES DISPOSITIUS MÒBILS.

També les aplicacions de office en Tablets i mòbils

Equip directiu