Aneu a la barra d'eines

INFORMACIÓ DE BENVINGUDA ALUMNAT SETEMBRE

Benvolgudes famílies: atenent a les circumstàncies extraordinàries en les quals ens trobem i amb la intenció de garantir un inici de curs que puga assegurar una incorporació ordenada, hem establert el següent calendari:

ALUMNAT ESO

  • DIMECRES 8 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO

 (accés per Marqués de Sotelo)

9:00   1r ESO A i B        

10:00 1r ESO C i D       

  • Rebuda per part de l’equip  directiu a la Sala d’Actes

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el/la seua tutor/a.

 2 hores més tard aproximadament, l’alumnat eixirà del centre.

Cal portar una llibreta i bolígrafs

Al setembre trobareu a la pàgina web i al suro de consergeria els llistats dels grups

  • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT  2n, 3r i 4t ESO

(accés per Marqués de Sotelo)

9:00   4t ESO

10:00 3r ESO

11:00  2n ESO

L´alumnat s´incorporarà a la seua aula amb el/la seu/a tutor/a.

1 hora més tard , l’alumnat eixirà del centre. Cal portar una llibreta i bolígrafs.

1r ESO CLASSE EN HORARI NORMAL

  • DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE:

 INICI CLASSES EN HORARI COMPLET DE 2n,3r i 4t ESO

ALUMNAT BATXILLERAT DIÜRN

  • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATX

 (accés per Marqués de Sotelo)

9:30   Batxillerat Humanitats i CC. Socials

10:30 Batxillerat de Ciències

11:30 Batxillerat Artístic

  • Rebuda per part de l’equip directiu a la Sala d’actes.

Al finalitzar , l’alumnat pujarà a l’ aula amb el/la seua tutor/a.

 1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

  • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 2r BATX

(accés per Marqués de Sotelo)

9:30   Batxillerat Humanitats i CC. Socials

10:30 Batxillerat de Ciències

11:30 Batxillerat Artístic

L´alumnat s´incorporarà a la seua aula amb el/la seu/a tutor/a.

1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

  • DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE: INICI CLASSES EN HORARI COMPLET DE 1r i 2n BATX.

ALUMNAT BATXILLERAT VESPERTÍ I NOCTURN

  • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATX

 (accés per Marqués de Sotelo)

17:00.  Acollida alumnes 1r batxillerat arts vespertí (B1F) a la Sala d´Actes per part de l´equip directiu. Aclariment: els alumnes del vespertí d´arts són aquells menors d´edat que van participar en el procés d´admissió.

18:00.  Acollida alumnes 1r batxillerat nocturn d´arts (B1J) , humanístic o socials (B1H) i científic  (B1Y) a la Sala d´Actes per part de l´equip directiu

Aproximadament  1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.

  • DIJOUS, 9 DE SETEMBRE: ACOLLIDA ALUMNAT 2r BATX

(accés per Marqués de Sotelo)

17:15. Alumnes de 2n vespertí d´arts (B2F): acollida per part del  tutor a  la seua aula assignada (212)

17:30. Alumnes de 2n nocturn arts (B2J): acollida per part del tutor a la seua aula assignada (213)

17: 45.  Alumnes de 2n nocturn humanístic-socials (B2H): acollida per part del tutor a la seua aula assignada (210)

17: 45. Alumnes de 2n nocturn científic (B2Y): acollida  per part del tutor a la seua aula assignada (202)

Aproximadament 1 hora més tard, l’alumnat eixirà del centre.