Aneu a la barra d'eines

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT FRONT LA COVID-19

MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT FRONT LA COVID-19

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2021-2022:

  • ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETES EN TOTS ELS ESPAIS DEL CENTRE.
  • ÉS OBLIGATORI POSAR-SE EL GEL HIDROALCÒHOLIC ABANS D’ENTRAR AL CENTRE /AULES .
  • ÉS OBLIGATORI MANTINDRE LA DISTÀNCIA SOCIAL D’1’5 METRES DURANT LES INTERACCIONS ENTRE ALUMNAT EN ELS ESPAIS DEL CENTRE I AULES. A LES AULES, LA DISTÀNCIA ENTRE LES TAULES ÉS DE 1,20 METRES AMB L’ALUMNAT ASSEGUT.
  • L’INSTITUT OBRIRÀ LES PORTES PER A L’ALUMNAT DE 2N, 3R, 4T D’ESO I 2N DE BATXILLERAT A LES 7:55 HORES.

– L’ALUMNAT DE 2n, 3r i 4t ESO ENTRARÀ PER LA PORTA DEL CARRER XÀTIVA I PUJARÀ PER L’ ESCALA OEST (LA MÉS PROPERA AL GIMNÀS).

-L’ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT ENTRARÀ PEL CARRER MARQUÉS DE SOTELO I PUJARÀ PER L’ ESCALA EST ( FRONT A CONSERGERIA)

  • A LES 8:05 HORES ENTRARÀ L’ALUMNAT DE 1r D’ESO I 1R DE BATXILLERAT.

-L’ALUMNAT DE 1R D’ESO ENTRARÀ PER LA PORTA DEL CARRER XÀTIVA I PUJARÀ PER L’ ESCALA OEST (LA MÉS PROPERA AL GIMNÀS)

-L’ALUMNAT DE 1r DE BATXILLERAT ENTRARÀ PEL CARRER MARQUÉS DE SOTELO I PUJARÀ PER L’ ESCALA EST ( FRONT A CONSERGERIA)

  • L’ALUMNAT ENTRARÀ DIRECTAMENT A LA SEUA AULA SENSE PODER ROMANDRE ALS CORREDORS
  • AL PUJAR I BAIXAR LES ESCALES CAL MANTINDRE EL TRÀNSIT ORDENAT PER LA DRETA I LA DISTÀNCIA SOCIAL DE 4 ESGLAONS.
  • EL PROFESSORAT I L’ALUMNAT NO PODRÀ COMPARTIR GUIX.
  • L’ALUMNAT NO PODRÀ INTERCANVIAR EL SEU MATERIAL.
  • QUEDEN PROHIBITS TOTS ELS JOCS AL PATI.

Bon inici de curs!

Equip directiu