MESURES de FUNCIONAMENT, PREVENCIÓ i GESTIÓ POSSIBLE CAS COVID AL CENTRE

DOCUMENT 1) -document elaborat per la junta directiva i el coordinador covid: “covid-19. Mesures de funcionament i prevenció al centre escolar”.

En aquest document trobareu informació detallada sobre els següents punts:

a) Limitació del contacte interpersonal.
b) Entrada i eixida del centre.
c) Desplaçaments pel centre.
d) Normes d’actuació a l’aula.
e) Normes d’actuació a les zones comunes.
f) Normes d’actuació als patis.
g) Activitats extraescolars.
h) Normes d’actuació al bar.

DOCUMENT 2) -document elaborat per Juan Martínez, coordinador covid-19: “instruccions per a fer front a un possible cas de covid-19 al centre”.

En aquest document trobareu informació detallada sobre els següents punts:

a) Responsables de la coordinació covid.
b) Simptomatologia covid-19.
c) Gestió de la sospita d’un cas entre l’alumnat al centre educatiu.
d) Sospita d’un cas al centre educatiu entre el professorat docent.
e) Personal tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Invassat assignat al centre.

DOCUMENT 3(val)  i 4(Cast) -comptant en què vos puga resultar d’utilitat las seua consulta adjuntem també un document més extens elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública” remesa el dia 03/09/2020 per la Secretaria autonòmica d’educació i formació professional” : “guia de gestió dels casos Covid-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021”.

Vídeo explicatiu sobre el Covid-19, símptomes, transmissió i regles bàsiques d’higiene i seguretat per evitar els contagis. No deixeu de veure’l.

Coordinador Covid