A LES FAMÍLIES DEL NOSTRE ALUMNAT: QUI HA DE TRAMITAR PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA I QUI NO.

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA 2020-21

 

NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat del centre).
  • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit.

Posterior formalització de matrícula d’admessos (ESO i BAT: del 28 al 31 de juliol / 1 al 2 de setembre). Una vegada publicat el llistat definitiu d’admessos  s’indicarà la data de recollida del sobre de matrícula.

NO NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera)
  • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA DE TOT L’ALUMNAT NOU PROVINENT DE CENTRES ADSCRITS:

Alumnat adscrit que cursarà 1r de l’ESO 22 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial de sobre de matrícula  (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida).

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ALUMNAT DEL CENTRE:

Alumnat que vol cursar 2n de batxillerat 23 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial  del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)
Alumnat d’ESO 25 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)

 

IMPORTANT!!!!!

SI HEU TRAMÉS LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ, TOT I PERTÀNYER AL GRUP D’ALUMNES QUE NO NECESSITEN FER-LA, VOS PREGUEM QUE ANUL·LEU LA SOL·LICITUD.

Podeu descarregar-ho al document adjunt