A2 DE LLENGÜES ESTRANGERES

PROVES HOMOLOGABLES PER A L’OBTENCIÓ DEL NIVELL BÀSIC A2 DE LLENGÜES ESTRANGERES:

-ANGLÉS

-ALEMANY

-FRANCÉS

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

DEL 9 AL 13 DE DESEMBRE DE 2019 

Polseu “ací” per a consultar el calendari detallat i els requisits de participació.