Aneu a la barra d'eines

Transició Primària – Secundària : Reunions de famílies

Les diferents activitats d’informació relacionades amb la transició de Primària a Secundària han hagut de ser modificades a causa de l’actual situació sanitària.

Les visites als grups de sisè dels diferents CEIP del municipi van ser substituïdes per videoconferències.

D’aquest, manera, l’habitual jornada de portes obertes en la qual informem les famílies de tot el relacionat amb el funcionament del centre i el pas de sisé de primària al primer curs d’ESO, és realitzarà a través del mateix format.

S’han programat dues reunions virtuals, amb el següent calendari:

– Dimecres,10 de juny als 19.00 hores, per a les famílies dels CEIP Verge del Carmen i CEIP Montealegre

– Dijous, 11 de juny, als 19.00 hores, per a les famílies dels CEIP Garbí i CEIP L’Olivera.

La informació necessària per a poder accedir a les videoconferències serà distribuïda pels CEIP a les famílies del seu alumnat.

En el cas de famílies els fills i les  filles dels quals no estiguen matriculats en cap dels CEIP del municipi i vulguen participar en una de les videoconferències, poden escriure al correu dudas@iesleliana.net, i rebran tota la informació necessària per a poder fer-ho.

 

 

Reunions informatives per a l’alumnat de sisé de primària

Tots els cursos, una representació de l'IES formada per professorat, departament d'orientació i alumnat de 2ºESO, visita els CEIP adscrits. per a xarrar amb l'alumnat de sisé de primària, exposar-los el funcionament bàsic del centre i, sobretot, comptar l'expeiriencia pròpia del pas de primària a secundària,

La impossibilitat de realitzar l'activitat aquest curs, nos ha portat a realitzar videoconferències amb aquests grups i a preparar alguns vídeos amb els quals presentar el funcionament de l'IES.

No sent el format ideal per a aquesta activitat, ha permés a l'alumnat conéixer no sols el funcionament del centre, sinó escoltar de primera mà, experiències que els serviran per a una millor adaptació a l'IES.

Des d'ací volem agrair a tots els CEIP la seua col·laboració i a l'alumnat de l'IES que ha participat, reconéixer-los la gran faena realitzada.

Moltes gràcies!

El nostre IES

L'IES L'Eliana és el centre públic d'Educació Secundària i Cicles Formatius del municipi de L'Eliana.

A ell es troben adscrits els quatre col·legis públics del municipi, el *CEIP Verge de Carmen, el *CEIP *Montealegre, el *CEIP *Garbí i el *CEIP L'Olivera.

En el nostre centre es realitzen estudis d'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, i Formació Professional Bàsica. Tots ells en horari de matins. L'horari dels grups de 1r ESO és de 8.10 hores a 14.20 hores, de dilluns a divendres.

El claustre de professorat està format, aproximadament, per 105 professores i professors, pertanyents a 22 departaments: Llengua Castellana, Informàtica, Llengua Valenciana, Economia, Anglés, Matemàtiques, Filosofia, Física i Química, Geografia i Història, Educació Plàstica i Visual, Tecnologia, Francés, Biologia i Geologia, Economia, Religió, Educació Física, Orientació i Música, *FOL, Serveis en la Comunitat, Electricitat i Comerç.

Totes les aules del centre estan equipades amb ordinador i canó de projecció i el seu mobiliari permet adaptar la disposició de la classe a les diferents metodologies emprades. A més de les aules matèria, el centre disposa de les següents instal·lacions:

Aules d'informàtica
Gimnàs
Cafeteria
Aules Taller de Tecnologia
Tallers
Laboratoris
Sala d'usos múltiples
Biblioteca
Sala de lectura
Pati
Aparcament per a bicicletes
Hort escolar

Durant el curs 2018-2019, el centre atén un total de 1030 alumnes, dels quals aproximadament 180 pertanyen a 1rés i es troben distribuïts en set grups. En tots els cursos de l'Educació Secundària *Oblgatoria disposem de línies de Programa d'Ensenyament en Valencià (*PEV) i Programa d'Incorporació Progressiva (PIP).