Aneu a la barra d'eines

El nostre IES

L'IES L'Eliana és el centre públic d'Educació Secundària i Cicles Formatius del municipi de L'Eliana.

A ell es troben adscrits els quatre col·legis públics del municipi, el *CEIP Verge de Carmen, el *CEIP *Montealegre, el *CEIP *Garbí i el *CEIP L'Olivera.

En el nostre centre es realitzen estudis d'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O), Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, i Formació Professional Bàsica. Tots ells en horari de matins. L'horari dels grups de 1r ESO és de 8.10 hores a 14.20 hores, de dilluns a divendres.

El claustre de professorat està format, aproximadament, per 105 professores i professors, pertanyents a 22 departaments: Llengua Castellana, Informàtica, Llengua Valenciana, Economia, Anglés, Matemàtiques, Filosofia, Física i Química, Geografia i Història, Educació Plàstica i Visual, Tecnologia, Francés, Biologia i Geologia, Economia, Religió, Educació Física, Orientació i Música, *FOL, Serveis en la Comunitat, Electricitat i Comerç.

Totes les aules del centre estan equipades amb ordinador i canó de projecció i el seu mobiliari permet adaptar la disposició de la classe a les diferents metodologies emprades. A més de les aules matèria, el centre disposa de les següents instal·lacions:

Aules d'informàtica
Gimnàs
Cafeteria
Aules Taller de Tecnologia
Tallers
Laboratoris
Sala d'usos múltiples
Biblioteca
Sala de lectura
Pati
Aparcament per a bicicletes
Hort escolar

Durant el curs 2018-2019, el centre atén un total de 1030 alumnes, dels quals aproximadament 180 pertanyen a 1rés i es troben distribuïts en set grups. En tots els cursos de l'Educació Secundària *Oblgatoria disposem de línies de Programa d'Ensenyament en Valencià (*PEV) i Programa d'Incorporació Progressiva (PIP).