ANUNCI CFGS

S’obri termini des de hui 5 d’octubre fins divendres 7 d’octubre per cobrir vacants generades als CFGS de Condicionament Físic i d’Ensenyament i Animació Sociocultural, sempre i quan es reunisquen els requisits exigits en la normativa vigent.

S’ha de vindre al centre per lliurar documentació que identifique l’alumne i els certificats acadèmics que corroboren que compleix els requisits d’accés.

L’horari d’atenció de la Secretaria és de 9:00-11:00 h i de 12:00-13:00 h.