SOM CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU

Des de 2021, el nostre centre és un dels primers centres de la Comunitat Valenciana que participa en el pilotatge del CDC (Centre Digital Col·laboratiu), el projecte que s’ha iniciat com una millora que facilitarà l’accés a un entorn d’aprenentatge en núvol posat a disposició del professorat i l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Això permetrà avançar en la transformació digital i innovació educativa en els centres docents, i és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat (GENDigital2025), dins de l'eix d’Educació Digital.

Una vegada més l'IES Joan Coromines ha estat reconegut com a centre capdavanter en l’ús de les TIC, i seleccionat com a centre educatiu pilot d’un dels grans plans estratègics de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'ús de les noves tecnologies.