Common Culture Cradle

Aquest projecte sorgeix de dues necessitats detectades pel nostre alumnat prèviament. Per una banda, la necessitat de promoure la cultura grecoromana comuna i per altra la de millora de l’accessibilitat a diversos llocs visitats per aprofundir en aquesta cultura.

Així doncs, els objectius del projecte són:

  • Estudiar de manera significativa i amb ús didàctic les empremtes que l’antiga civilització va deixar als països europeus, amb especial atenció a les necessitats especials dels alumnes.
  • Estudiar i valorar la necessitat de sostenibilitat dels jaciments i jaciments arqueològics amb l’entorn que els envolta.
  • Valorar la cultura comuna europea a través de restes arqueològiques i museístiques.
  • Promoure el sentiment transcendent d’una història europea comuna: la història i les humanitats a l’abast de tothom.