Projectes 2024

Aquesta setmana ha tingut lloc la defensa dels projectes de final de cicle per part de l’alumnat de 2on curs dels cicles formatius de grau superior. A ells han dedicat moltes hores, i han aplicat gran part dels coneixements adquirits al llarg del cicle, així com altres coneixements fruit de la seua pròpia investigació i adquirits a les empreses on han realitzat la Formació en Centres de Treball.

A continuació podeu vore una mostre d’altuns dels projectes realitzats pels nostres alumnes.

Japanify

El projecte Japanify és una aplicació mòbil per a l’aprenentatge del japonès, i ha estat realitzat pel nostre alumne de DAM Fernando José Pereira, fent ús de tecnologíes com Flutter, NodeJS, Firebase i Github. L’aplicació ens presenta diverses lliçons interactives i minijocs divertits per ajudar l’usuari a dominar els fonaments dels sistemes d’escriptura hiragana i katakana i kankis essencials en l’idioma, obrint-nos la porta a aquesta cultura.

Abhi’s. Tenda d’informàtica

El projecte Abhi’s, de l’alumne de DAW Abhijeet Singh és una tenda d’e-Commerce especialitaza en la venda de productes d’informàtica i tecnològics, amb el principal objectiu de proporcionar una experiència de compra senzilla, accessible i intuïtiva. La plataforma, full-stack, ha estat desenvolupada en la seu totalitat per l’alumne, mitjançant tecnologíes com PHP, Symfony 6, API Platform, MS Azure, Vercel, VueJS i passarel·les de pagament com Stripe (Apple Pay, Google pay, Klarna, etc.)

Never Eat Late

L’aplicació Never Eat Late és una aplicació mòbil per a una plataforma d’encàrrecs en un comerç de restauració. Ha estat desenvolupada amb el framework Flutter, pels nostres alumnes Isabel Valiente i Antonio Tian, per a l’empresa Neverlate.

Receta Match

El projecte RecetaMatch ha estat realitzat per l’alumne de DAW Oussama Ibn Rass. Es tracta d’una aplicació web de receptes elaborades amb ingredients que tens per casa. Simplement s’han d’introduïr els ingredients i l’aplicació cerca les receptes que tenen eixos ingredients. Ha sigut realitzada amb Node.js, Express, MongoDb i Vue. Podeu veure-la a:https://recetamatch-7cd03e4dc2c3.herokuapp.com/.

NeverCheck

El projecte Nevercheck és una eina de gestió empresarial centrada en el control de presència i la gestió de permisos, i ha estat realitzada pels nostres alumnes de DAM Frank Carreres i Joel Malonda, amb l’empresa NeverLate. L’aplicació incorpora característiques com la gestió de fitxatges, el registre horari, justificacions d’absència o sol·licitud de vacances, entre d’altres.

Entrenem Escacs

Entrenem Escacs és una aplicació desenvolupada per Rufino Camarena (Mestre Internacional d’escacs) per a la gestió d’una comunitat d’escaquistes, tant entrenadors, jugadors com aficionats. Està desenvolupada en Vue3 per al front-end i Symfony amb Api-Platform per al back-end i API. Al mateix temps es fa ús de vue3-chessboard i LinchessPGNViewer per a crear el tauler i Linchess i Stockfish com a repositoris de jugades d’escacs.

Eina per a la gestió d’activitats de temps lliure

El nostre alumne Erik Egido ha creat una aplicació per a la gestió d’activitats de temps lliure, concretment, per a la gestió de campaments d’estiu per al grup Juniors el Carme de Sueca. L’aplicació ha estat desenvolupada amb la tecnología Flet, amb python com a llenguatge de base i Flutter com a framework per a la part client, i nodeJS i base de dades MySQL per a la part de servidor. L’eina permet tasques de gestió comunes com el registre i consulta d’acampats i pagaments, i inclou altres eines que faciliten la tasca als monitors, com el seguiment de la programació d’activitats, horaris o plànols de les instal·lacions.