Projectes 2024

Aquesta setmana ha tingut lloc la defensa dels projectes de final de cicle per part de l’alumnat de 2on curs dels cicles formatius de grau superior. A ells han dedicat moltes hores, i han aplicat gran part dels coneixements adquirits al llarg del cicle, així com altres coneixements fruit de la seua pròpia investigació i … Read more