Beques per a alumnat amb necessitats específiques

El passat 19 d’abril es va publicar la convocatòria d’ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de recolzament per al curs acadèmic 2024-2025.

El termini de sol·licituds comença el 30 d’abril i s’estendrà fins el 13 de setembre de 2024.

Disposeu de tota la informació completa al BOE de 19 d’abril: https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/19/pdfs/BOE-B-2024-14197.pdf