Selecció professorat SAAC i Primers Auxilis.

Es convoca procés de selecció amb la finalitat de constituir borsa de treball per a la contractació de professors/as especialistes per a impartir:

– el mòdul de Sistemes de comunicació alternatius i augmentatius pertanyents a la família professional de
serveis socioculturals i de la comunitat.
– el mòdul de Primers auxilis pertanyents a la família professional de serveis socioculturals i de la comunitat.


Convocatòria Sistemes de comunicació alternatius i augmentatius

Convocatòria Primers Auxilis

ANNEX I INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER Al GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL I INTEGRACIÓ SOCIAL PER Al CURS 2023-2024


ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CANDIDAT/A A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER Al GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ INFANTIL PER Al CURS 2023-2024.

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATES ADMESES SAAC

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PROFESSORAT ESPECIALISTA PRIMERS AUXILIS

Llistat definitiu SAAC

Llistat definitiu Primers Auxilis

Entrevistes SAAC

Entrevistes Primers Auxilis

Barem SAAC

Barem Primers Auxilis

Candidat seleccionat SAAC

Candidat seleccionat Primers Auxilis

Barem definitiu SAAC

Candidat seleccionat SAAC

Candidat seleccionat Primers Auxilis

Resultats provisionals de les proves d’accés a Cicles Formatius

Resultat provisional d’accés a grau mitjà.

Acta de la convocatòria
Llistat de les qualificacions

Resultat provisional d’accés a grau superior.

Acta de la convocatòria Ciències
Llistat de les qualificacions Ciències

Acta de la convocatòria Humanitats i Ciències Socials
Llistat de les qualificacions Humanitats i Ciències Socials

Prova accés a cicles

PROVES D’ACCÉS . Cicles de grau mitjà i grau superior.

 • INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres docents:
 • Les sol·licituds per a realitzar-ho en el nostre centre es poden presentar en l’email: 03009233.secretaria@edu.gva.es
 • Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES: 22 i 23 de maig de 2023
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Lliurament de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny.
 • Llistes definitives qualificacions: des del  8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf