Consell Escolar

El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició

Directora

 • Mª Carmen Mirambell Ramirez.

Cap d’Estudis Diürn

 • Juan Carlos Molina Azorín.

Sector Professorat

 • Elena Castelló Barceló.
 • Pablo García Tomás.
 • Mª José Rodríguez Francés.
 • Francisca Beatriz Muñoz Ibáñez.
 • Emilio Górriz Camarasa.
 • Mila Blay García.
 • Mª Pilar Díaz Vicente.


Sector Famílies

 • Virtudes García Mullor.
 • Dolores Valero Forner.
 • Remedios Azorín Berenguer.
 • Ana Mª Rodríguez Sánchez.

Representant AMPA

 • Concepción Martínez García.


Sector Alumnat

 • Tania Naharro Gil.
 • José Nahim Pihuave.
 • Adrián Taune.
 • Gema Azorín Soriano.


Sector PAS

 • José Perpiñá Muñoz

Ajuntament

 • Elena Benítez.

Representants amb veu però sense vot

       Secretària

  • Mª Ángeles Azorín Gandia.

       Cap d’estudis nocturn

  • Jesús Bosque Flor.

       Cap d’estudis de cicles

  • Fernando Requena Pujalte.