Selecció professorat SAAC i Primers Auxilis.

Es convoca procés de selecció amb la finalitat de constituir borsa de treball per a la contractació de professors/as especialistes per a impartir:

– el mòdul de Sistemes de comunicació alternatius i augmentatius pertanyents a la família professional de
serveis socioculturals i de la comunitat.
– el mòdul de Primers auxilis pertanyents a la família professional de serveis socioculturals i de la comunitat.


Convocatòria Sistemes de comunicació alternatius i augmentatius

Convocatòria Primers Auxilis

ANNEX I INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER Al GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL I INTEGRACIÓ SOCIAL PER Al CURS 2023-2024


ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CANDIDAT/A A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER Al GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ INFANTIL PER Al CURS 2023-2024.

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATES ADMESES SAAC

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PROFESSORAT ESPECIALISTA PRIMERS AUXILIS

Llistat definitiu SAAC

Llistat definitiu Primers Auxilis

Entrevistes SAAC

Entrevistes Primers Auxilis

Barem SAAC

Barem Primers Auxilis

Candidat seleccionat SAAC

Candidat seleccionat Primers Auxilis

Barem definitiu SAAC

Candidat seleccionat SAAC

Candidat seleccionat Primers Auxilis