Família professional Informàtica i Comunicacions

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de tele-assistència. Operador de sistemes.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Muntatge i manteniment d’equips.
  • Xarxes locals.
  • Aplicacions ofimàtiques.
  • Sistemes operatius monopuesto.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Sistemes operatius en xarxa.
  • Seguretat informàtica.
  • Serveis en la xarxa.
  • Aplicacions web.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d’aplicacions en entorns Web.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de dades.
  • Programació.
  • Entorns de desenvolupament.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Desenvolupament web en entorn client.
  • Desenvolupament web en entorn servidor.
  • Desplegament d’aplicacions web.
  • Disseny d’interfícies web.
  • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions web.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.
 
 •