Família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat

EDUCACIÓ INFANTIL.  Presencial i Semipresencial.

Grau Superior 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Educador/a infantil. Animador/a infantil.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Didàctica de l’educació infantil.
  • Autonomia personal i salut infantil.
  • Expressió i comunicació.
  • Desenvolupament cognitiu i motor.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • El joc infantil i la seua metodologia.
  • Desenvolupament socioafectiu.
  • Habilitats socials.
  • Intervenció amb famílies i atenció a menors en reg social.
  • Primers auxilis.
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
  • Projecte d’atenció a la infància.


INTEGRACIÓ SOCIAL

Grau Superior 2000 hores

 

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR

Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Educador o educadora d’equipaments residencials de divers tipus. Educador o educadora de persones amb discapacitat. Treballador o treballadora familiar. Educador o educadora d’educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centres oberts. Tècnic d’integració social. Especialista de suport educatiu. Educador o educadora d’educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic Especialista I (Integrador social). Tècnic Especialista II (Educatiu). Monitor o monitora de persones amb discapacitat. Tècnic de mobilitat bàsica. Tècnic d’inserció ocupacional. Mediador ocupacional i/o laboral. Dinamitzador ocupacional i/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitària. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora veïnal i comunitari. Preparador laboral. Tècnic en ocupació amb suport. Tècnic d’acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Context de la intervenció social.
  • Inserció sociolaboral.
  • Metodologia de la intervenció social.
  • Promoció de l’autonomia personal.
  • Mediació comunitària.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Atenció a les unitats de convivència.
  • Suport a la intervenció educativa.
  • Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
  • Habilitats socials.
  • Primers auxilis.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.
  • Projecte d’integració social.