Rescat de l’eriçó

En el dia de hui els alumnes de 2n C han rescatat un eriçó (Erinaceus europaeus). Immediatament hem establit el protocol d’actuació.  Li hem posat en una caixa amb aigua. A continuació hem cridat al Centre de Recuperació de Fauna en el Saler. En tercer lloc, se li ha fet una foto i se li ha enviat al veterinari del Centre de Recuperació. Per últim, se li ha portat, a la vesprada, al Centre de Recuperació. Allí s’han fet càrrec i han dit que ho posen en observació durant 24 hores, són crucials perquè sobrevisca. Si mor se li farà una necrosi per a vore la causa. Informarem.

Erinaceus europaeus 

Nínxol ecològic: L’eriçó exerceix un paper important com a consumidor en el seu ecosistema. La seua dieta inclou una àmplia varietat d’aliments, com a insectes, cucs, caragols, xicotets vertebrats, fruites i vegetació. En alimentar-se d’insectes i altres invertebrats, ajuda a controlar les poblacions d’aquests organismes en el seu entorn. A més, també contribueix a la dispersió de llavors a través dels seus excrements.

Hàbitat: L’eriçó europeu es troba en una varietat d’hàbitats, des d’àrees costaneres fins a zones muntanyenques. Prefereix vegetació densa, com a màquia, garriga i en general zones d’arbustos, sempre amb cobertura vegetal adequada per a proporcionar refugi i aliment. També pot habitar en àrees urbanes i jardins, sempre que hi haja àrees amb arbres i plantes per a la seua protecció. En el nostre cas, l’Hort Escolar.