Admissió 2022-2023

Atenció! Han de sol·licitar l’admissió:

  • L’alumnat de l’ESO que vinga per primera vegada al centre, i tot l’alumnat que sol·licite batxillerat.

(L’alumnat que entra a 1r d’ESO i ve de les escoles adscrites al centre, NO ha de fer l’admissió).

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió d’ESO, Batxillerat i Formació Professional Bàsica.

ESO i Batxillerat:

Web de la matrícula telemàtica.

CALENDARI-SECUNDARIA-I-BATXILLERAT

CRITERIS-SECUNDARIA-I-BATXILLERAT

FP Bàsica:

CALENDARI-FP-BASICA

Normativa:

  • RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb Fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023.
  • RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023. Correcció d’errades, de 4 d’abril.

Més informació: