11F Día de la mujer y la niña en la ciencia

Amb motiu del dia internacional de la dona i la xiqueta en la ciència, les “profes” científiques de l’IES El Clot hem volgut proposar un xicotet joc a tot l’alumnat del centre. Per a això hem penjat les nostres fotos de xiquetes en un tabló on deuran d’endivinar de quina professora es tracta cadascuna de les fotos així com quins han sigut els seus estudis científics. Si encerten totes les professores, el/la guanyador/a rebrà un premi econòmic a gastar en una papereria del barri.

Seríeu capaces de reconèixer de quina professora es tracta?

En les fotos següents podeu observar que fanfarró ha quedat el nostre mural.