Qui som

L’I.E.S el Clot és un centre que ja té una llarga vida. Es va inaugurar en 1984, i el seu nom procedeix de la parcel·la on es va construir, un gran “clot” excavat on fins a aquell moment se situava el camp de futbol del barri.

El Clot es situa a la ciutat de València, en el districte de la Saïdia i en el Barri de Tormos. Som un centre educatiu mitjà, que compta amb 4 unitats de Batxillerat (modalitats de “Ciències” i “Humanitats i Ciències Socials”) i 12 unitats d’E.S.O. En l’institut treballem 50 professors i professores, 2 administratives, 3 conserges i 3 netejadores. El número mitjà d’alumnat és d’uns 430, un número no massa elevat que permet que ens “coneguem tots I totes” i que l’atenció per part del professorat siga més personalitzada que en centres majors

L’alumnat que accedeix al Clot procedeix principalment dels dos col·legis que té adscrits: el CEIP Professor Lluís Braille i el CEIP Doctor Olóriz. Existeix a més un percentatge menor que prové d’altres centres o que és un nouvingut al barri.

L’atenció a la diversitat és una de les prioritats del centre. L’institut compta amb un Departament d’Orientació i programes específics per a fer front a la diversitat de l’alumnat, com el de PDC (Programa de Diversificació Curricular) en 3r d’ESO o el PR (Programa de Reforç) en 4t d’ESO. En els dos primers cursos de secundària es realitzen nombrosos desdoblaments per a millorar l’atenció a l’alumnat.

Una altra característica del centre és la seua obertura a l’exterior. La participació en programes com “Erasmus Plus” ens posa en contacte amb les realitats educatives d’altres països. A través de la participació en el “Màster de Secundària”, l’institut acull anualment professors/es en pràctiques que es troben en el seu últim any de formació. Els viatges de fi de curs, en finalitzar la secundària obligatòria o els “viatges d’idiomes”, participen també d’aquest esforç d’obertura.

Tot el personal que formem part d’aquest projecte educatiu que és l’IES el Clot, treballem diàriament mitjançant il·lusió i esforç, en la creença que el dret a l’educació és un dels drets fonamentals de l’ésser humà. Estem convençuts que l’educació és la que permet l’ascens social a nivell individual i la construcció d’una societat més lliure, tolerant, igualitària i amb majors cotes de benestar.