Web família

PETICIÓ D'ACCÉS A la WEB FAMÍLIA

Estimades famílies.

Si desitgen comunicar-se amb el professorat que imparteix classe als seus fills/as han de fer-lo a través del portal de Conselleria denominat Web Família. Si encara no estan donats d'alta en aquest portal, els indiquem com poden fer-lo:

-Escriguen un missatge al correu electrònic de l'institut: 46017195@gva.es indicant:

  •  La seua voluntat d'accés a la Web Família
  •  El nom del pare o de la mare que el sol·licita, indicant el seu DNI i el seu correu electrònic
  •  El nom del fill/a o fills/as que tinga matriculats en l'institut

Una vegada confirmat que tot és correcte, rebrà un correu de Conselleria en el qual se li indicarà els passos per a accedir a la Web Família.

Enllaç per a accedir a Web Família