Projecte ApS: Cooperativa “Persones de Confiança” 20-21

Aquest curs posem en marxa la 11a edició del projecte educatiu: “Empresa i iniciativa emprenedora” amb la Cooperativa “Persones de Confiança” que utilitza la metodologia ApS, una proposta educativa que combina processos d’Aprenentatge i de Servei a la Comunitat en un sol projecte molt articulat, on els i les participants s’impliquen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L’alumnat de PR4 treballa de forma activa i dinàmica sobre necessitats reals de l’entorn aportant solucions pròpies basades en el treball col·laboratiu i cooperatiu en accions útils per a la comunitat.

Actualment estem treballant en la realització de productes fets per nosaltres com: clauers, polseres, arracades, marcadors de lectura, etc.

En aquesta edició, a causa de l’evolució de la pandèmia de COVID-19, el servei es realitza a l’institut Clara Campoamor d’Alaquàs. L’alumnat de PR4 col·labora, en el centre, en totes les tasques que els siguen encomanades.