Infografia COVID-19 per a centres educatius

Infografia COVID-19 per a centres educatius

Infografia

Degut al dinamisme de l’evolució de la pandèmia i de les recomanacions i procediments relatius al COVID-19, les pautes estan en contínua revisió, i per tant, poden variar al llarg del temps.