Decàleg de l’estudiant.

DECÀLEG DE L’ALUMNAT RESPECTUÓS AMB EL SEU ENTORN I AMB EL MEDI AMBIENT

1. Saludaré els companys, professors i PAS i em dirigiré a ells de forma respectuosa i cordial.

2. Amb el meu comportament, fomentaré el clima de diàleg i respecte que ha d’haver-hi en les relacions personals, excloent vocables i gestos grollers, actituds intolerants i comportaments violents.

3. Tractaré amb respecte a les persones independentment de la seua diferent cultura, sexe o religió.

4. Tractaré als altres tal com m’agradaria ser tractat.

5. Tindré cura de les instal·lacions, el mobiliari i materials tant de l’aula com de la resta de l’institut.

6. Faré un ús adequat de l’aigua, del paper i de l’electricitat; utilitzaré les papereres corresponents, apagaré llums quan no siguen necessàries i avisaré de qualsevol avaria o pèrdua d’aigua.

7. Faré el menor soroll possible: no parlaré a crits, mouré el mobiliari amb consideració, usaré un to de veu adequat quan vaja pels corredors, em desplaçaré sense córrer, espentar ni cridar.

8. Compliré amb puntualitat els horaris establits i no faltaré a classe (només quan siga verdaderament necessari i amb coneixement dels meus pares i del professorat).

9. Compliré la normativa del RRI quant a aparells electrònics i mòbils (estan prohibits en el centre), i no consumiré substàncies que posen en perill la meua salut o estiguen prohibides per la legislació.

10. Traslladaré a la vida de fora del Centre els valors i comportaments relacionats amb el medi ambient i la convivència.