Tutories

ORGANITZACIÓ

CURS 2022- 2023

1r ESO

GRUP

TUTOR/A

CORREU ELECTRÒNIC

1ESOA

ESTEVE TORTAJADA, GEMMA

g.estevetortajada@edu.gva.es

1ESOB

ALFONSO PÉREZ, ÓSCAR

om.alfonsoperez@edu.gva.es

1ESOC

MELCHOR TOMÁS, JOSÉ MANUEL

jm.melchortomas@edu.gva.es

1ESOD

MOLINA BURGOS, ÁNGELA

a.molinaburgos@edu.gva.es

1ESOE

SANCHO PORTOLÉS, RUBÉN

r.sanchoportoles@edu.gva.es

1ESOF

GONZÁLEZ POLICARPO, NURIA

n.gonzalezpolicarp@edu.gva.es

1ESOG

MURGUI MEZQUITA, MÓNICA

m.murguimezquita@edu.gva.es

2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
1r-2n BATXILLERAT