EMOCIONS: FRANCISCO SANTOLAYA

Francisco Santolaya, president del “Consejo General de la Psicología de España” i degà del COP de la Comunitat, visitarà el nostre centre per a treballar amb la gestió de les Emocions en els adolescents. L’acte, que es celebrarà el dijous 18 d’abril de 12 a 14 en l’aula C2-2, ha estat organitzat pels Departaments de Filosofia, Grec i Llatí i el moderador serà Antonio Lastra. Participarà tant alumnat com professorat.