Identitat digital

Identitat digital (compte de correu i
contrasenya):
Qué és?
https://portal.edu.gva.es/cdc/va/identitat-digital_val/
Com consultat la identitat digital?

Accés a la identitat digital a Itaca 3:
https://acces.edu.gva.es

id

Canviar contrasenya inicial del compte de correu @edu.gva.es

Passos:

1-. Entreu en: https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

paso1cancviarContrasenyaCorreoCorporativo

2-. Heu de posar el codi de recuperació que teniu a ITACA 3

paso2canviarContrasenyaCorreoCorporativo

3.- Fiqueu la nova contrasenya

Per últim canvieu el correu al vostre perfil de Aules.

Vídeo

Després de canviar l'adreça de correu rebràs un missatge al correu corporatiu per confirmar el canvi.

Has d'obrir la URL (enllaç) i actualitzar el perfil.