AGENDES

Durant aquesta setmana, s'han repartit les agendes a l'alumnat de l'AMPA. El disseny de la portada i contraportada, així com dels dibuixos de l'interior, el va realitzar alumnat del curs anterior de l'assignatura d'Educació Plàstica. Si algun alumne/a, pertanyent a l'AMPA, no ha rebut la seua agenda, pot passar a recollir-la per Vicedirecció.