PENDENT D’ACTUALITZACIÓ DE CURRÍCULUM Documents i tràmits per a la matrícula

A continuació es troben els enllaços dels Impresos de Matrícula de l'IES NÚM. 1 - LIBERTAS de Torrevieja.

Els documents es deuen:

  1. descarregar,
  2. omplir A ORDINADOR, no a mà.
  3. imprimir,
  4. signar-los (pel pare i la mare o per tots dos tutors legals de l'alumne/a, en cas de ser menor d'edat) i
  5. entregar les còpies.

Punxa en cada un dels enllaços de baix depenent de la matrícula a omplir:

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius

Familia professional: Administració i Gestió

Familia professional: Comerç i Marketing