Matrícula

A continuació es troben els enllaços dels Impresos de Matrícula de l'IES NÚM. 1 - LIBERTAS de Torrevieja.

Els documents es deuen.

  1. descarregar,
  2. omplir el primer A ORDINADOR, no a mà.
  3. imprimir,
  4. firmar-los (pel pare i la mare de l'alumne, en cas de ser menor d'edat)
  5. entregar les copies.

Punxa en cada un dels enllaços de baix depenent de la matrícula a omplir

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius

Familia professional: Administració i Gestió

Familia professional: Comerç i Marketing