Avís legal

Condicions d’ús del portal

L’IES núm. 1 (Libertas), que depén de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esportno és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en aquest portal són propietat de l’IES núm. 1 (Libertas) i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’aquest portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.

L’IES núm. 1 (Libertas) no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l’IES núm. 1 (Libertas).

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés al Portal de la Generalitat es realitza de forma anònima.

L’usuari que accedisca a l’àrea personal queda informat de la utilització i la incorporació de les dades de l’usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i l’ús i la finalitat de la qual és la de poder oferir els servicis de subscripció del Portal, no sent en cap cas les dades referides objecte de tractament o de cessió a tercers sino és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’IES núm. 1 (Libertas) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’accés al Portal de la Generalitat implica de forma obligatòria la utilització de galetes. (Les galetes són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s’emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació:

IES núm. 1 (Libertas)
UR. AGUAS NUEVAS, SECTOR S-25 PARC.33
03183 Torrevieja (Alicante)

La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder
oferir i prestar-li els servicis oferits en aquest web. L’IES núm. 1 (Libertas) farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem aquest tipus d’informació.

L’IES núm. 1 (Libertas) li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa la normativa actual.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els jutjats i tribunals d’Alacant.