El nostre centre va ser el primer Institut de Batxillerat que es va posar en marxa en la ciutat de Torrevella.

Naix el 14 de gener de 1971, en el carrer Bielsa i Monge, com a secció delegada de l’I.B. Miguel Hernández d’Alacant, amb 240 alumnes i 13 profesores.

Al setembre de 1973 passa a ser I.B., ja independent, amb 500 alumnos.  A causa del continu creixement de Torrevieja, va patir dos ampliacions en 1979 i en 1987.

El desenrotllament desmesurat de la població va fer necessària la instal·lació de 6 aules prefabricadas.

En el curs 1999/2000 ens traslladem a un nou immoble, en el Polígon Aigües Noves, construït basant-se en les exigències que planteja l’Educació Secundària amb 6 línies d’ESO i 3 de Batxillerat.