BATXILLERAT.

La finalitat del Batxillerat és proporcionar als alumnes formació, coneixements i habilitats que els permeten incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Consolidar, en definitiva, una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma, capacitant-los per a accedir a l'educació superior en les millors condicions.

En l'IES NÚM.1-LLIBERTES oferim els batxillerats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials.

alumnos