Projecte Guardabosc

L’Institut d’Educació Secundària Obligatòria Número 1 – Libertas de Torrevella ha sigut un dels 50 centres de la Comunitat Valenciana seleccionat per a participar en el projecte d’innovació “Guardabosc 2023-2024”, en les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, en centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana.

El projecte Guardabosc consistix en una innovadora iniciativa d’educació ambiental dissenyada per per a fomentar la relació entre l’alumnat i l’entorn natural que els envolta, i conscienciar-lo en la prevenció d’incendis forestals. Aquest projecte d’innovació busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient amb els següents objectius:

  • Conèixer l’entorn natural i la realitat forestal de la zona on s’emplaça el centre o altres espais propers.
  • Facilitar eines educatives que permeten donar a conéixer a l’alumnat tota la riquesa i diversitat que ofereixen els espais naturals.
  • Forjar el respecte pel medi ambient i generar vincles afectius amb la natura de tal forma que millore la convivència amb aquesta.
  • Descobrir els recursos i serveis que aporten els boscos i, en general, la natura per al desenvolupament de la vida del nostre planeta.
  • Fomentar la companyonia, l’empatia i el treball en equip.
  • Augmentar l’autoestima i guanyar responsabilitat per a generar una actitud proactiva entre l’alumnat, de respecte i cura cap a la natura.

Desenvolupament del Projecte

La matèria Projecte Interdisciplinari impartida en el 4º curs de l’Educació Secundària Obligatòria facilita treballar la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, la competència digital, l’emprenedoria social i empresarial, el foment de l’esperit crític i científic, l’educació emocional i en valors, la igualtat de gènere i la creativitat. Esta matèria perseguix formar alumnat més competent, formar persones amb capacitat de mobilitzar tots els seus recursos (cognitius, afectius, socials…) per a aconseguir l’èxit en la resolució d’una tasca en diferents contextos reals.

El mòdul Ciències Aplicades II impartit en el 2º curs del Graus Bàsic de la Formació Professional cerca una formació integral de l’alumnat, la qual requerix la comprensió de conceptes i procediments científics que li permeten desenvolupar-se personal i professionalment, involucrar-se en qüestions relacionades amb la ciència, reflexionant sobre les mateixes, prendre decisions fonamentades, i desembolicar-se en un món en continu desenvolupament científic, tecnològic, econòmic i social, amb l’objectiu de poder integrar-se en la societat democràtica com a ciutadans i ciutadanes compromesos.

El desenvolupament del projecte Guardabosc en la matèria de Projecte Interdisciplinari i en el mòdul de Ciències Aplicades II ha afavorit l’aprofundiment per part de l’alumnat en el conjunt de coneixements, destreses i actituds que han contribuït a l’adquisició de les competències bàsiques mitjançant la seua aplicació en problemes reals contextualitzats en l’entorn natural que els envolta, el Parc Natural de la Llacuna de la Mata i Torrevieja. També, ha possibilitat generar ciència ciutadana sota el lema “El que es coneix es vol, i el que es vol es cuida”.

L’alumnat ha rebut una formació específica del factor ecològic del foc com a agent de canvi en l’ecosistema, i per tant, s’ha fomentat una sensibilització davant este. La formació que ha rebut l’alumnat s’ha basat a conéixer què és un incendi forestal i com és possible previndre un incendi forestal, ja siga atallant les causes o l’avanç de la seua propagació.

Esta formació s’ha impartit utilitzant com a context real els incendis forestals ocorreguts al Parc Natural de la Llacuna de la Mata i Torrevieja. Han realitzat una valoració i interpretació dos dels incendis ocorreguts l’any 2010 i l’any 2011 a l’entorn de la Llacuna de la Mata. S’ha analitzat el supòsit estat del terreny calcinat un mes després de l’incendi, en el qual es generen xicotetes llacunes i augmenta la població de mosquits, i l’estat actual del terreny, on s’observen canyissars ben constituïts. També es va analitzar l’incendi ocorregut l’any 2021 a l’entorn de la Llacuna de Torrevieja. A més, l’alumnat va rebre formació a peu de camp al Parc Natural de la Llacuna de la Mata pels agents mediambientals del Parc Natural el dia 11 de març de 2024.

Incendi ocorregut a l’entorn de la Llacuna de Torrevieja l’any 2021

Addicionalment, l’alumnat del Projecte Interdisciplinari ha conegut els aiguamolls costaners i les formacions vegetals palustres així com la comunitat vegetal de saladars i ha aprés a analitzar les relacions ecosistèmiques en els ecosistemes mediterranis. Durant la formació en camp, l’alumnat havia de prendre fotografies de la vegetació autòctona del Parc Natural per a procedir posteriorment a la seua identificació a través de claus dicotòmiques, guies de flora i fauna, i aplicacions web com ArbolApp. Una vegada identificades les espècies vegetals, s’ha realitzat una base de dades col·laborativa en l’EVA AULES, amb la finalitat d’elaborar un herbari virtual.

Herbari virtual

Pi blanc

Pinus halepensis

Vinya

Vitis vinifera

Roser de camp

Fagonia cretica

Fenoll

Foeniculum vulgare

Llentisde

Pistacia lentiscus

Bufalaga

Thymelaea hirsuta

Espart bord

Lygeum spartum

Salad verd

Suaeda vera

Salad blanc

Atriplex halimus

Eucaliptus

Eucalyptus gomphocephala

Ensopegall

Limonium cossolanium

Carxofetes

Centaurea aspera

Siempreviva

Helichrysum stoechas

Timó blanc

Teucrium capitatum

Canyís

Phragmites australis

Jonc agut

Juncus acutus

Herba salada

Salicornia europaea

Margalló

Chamaerops humilis

Tavelles

Zygophyllum fabago

Trèvol pudent

Bituminaria bituminosa

L’alumnat del Projecte Interdisciplinari també ha elaborat en H5P, utilitzant l’aplicació Lumi, un xicotet recorregut virtual pel Parc Natural de la Llacuna de la Mata, en el qual s’han mostrat els llocs més interessants a visitar.

Recorregut virtual

La realització de totes estes activitats formatives han fomentat l’aprenentatge-servici, una metodologia innovadora que consistix en el fet que tant els coneixements, destreses i actituds adquirides, com les activitats realitzades a l’aula, tinguen un impacte social en el mitjà més pròxim a l’alumnat, fomentant el voluntariat i la implicació social en el seu entorn.

Activitat emmarcada en el Pla de Transició

El pla de transició de l’Etapa d’Educació Primària a la d’Educació Secundària Obligatòria haurà de formar part del projectes educatius del centre. En este pla, s’arrepleguen accions que permeten, entre altres, una progressió curricular de l’alumnat entre el tercer cicle de l’Educació Primària i el primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria, i una adequada gestió de la convivència.

Una de les accions arreplegades en el pla de transició consistix en una visita conjunta de part de l’alumnat de l’últim curs de l’Educació Primària dels CEIP adscrits al nostre centre amb part de l’alumnat del primer curs de l’Educació Secundària del nostre centre al Parc Natural de la Llacuna de la Mata. Estàs visites es van realitzar els dies 17, 18, 19, 24 i 25 d’abril de 2024.

Durant la visita al Parc Natural, es realitzen activitats que faciliten l’estudi d’este ecosistema mitjançant l’anàlisi de les relacions entre la seua flora i la seua fauna, incidint en les peculiars adaptacions que presenten, i s’exposa la importància ecològica de l’ecosistema, així com les conseqüències de la seua desaparició. Durant el present curs, s’ha fomentat la conservació del Parc Natural a través d’activitats que incidixen sobre la prevenció dels incendis forestals. Estes activitats s’han convertit en un intercanvi d’experiències entre l’alumnat de les dos etapes educatives.

L’activitat ha sigut desenvolupada per tots els docents del departament de Biologia i Geologia, els docents especialistes de Pedagogia Terapèutica, i alguns docents que exercixen la labor de tutoria en alguns dels grups del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.