LLISTAT PROVISSIONAL AJUDES INDIVIDUALS TRANSPORT 21-22

Ja estan disponibles en el tauler d’anuncis del centre els llistats provisionals de sol·licituds d’ajudes individuals de transport per al curs 2021-2022. En ell consten els alumnes beneficiaris i no beneficiaris.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils des de hui, 28-octubre-2021, per a presentar en el centre educatiu la documentació que creguen convenient en el cas que consideren errònia la condició obtinguda.