Dates d’exàmens de la convocatòria ordinària de 1r curs

DATES D’EXÀMENS. CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE 1r CURS. CURS 2023/24

Dates d’exàmens per família professional

FAMÍLIA: ACTIVITATS FÍSIQUES

FAMÍLIA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

FAMÍLIA: ACTIVITATS AGRÀRIES

FAMÍLIA: COMERÇ I MÀRQUETING

FAMÍLIA: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

FAMÍLIA: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FAMÍLIES: HOSTALERIA I TURISME I INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

FAMÍLIA: INDÚSTRIES EXTRACTIVES

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FAMÍLIA: SANITAT

FAMÍLIA DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT

FAMÍLIA DE SERVICIS SOCIALS I A LA COMUNITAT

FAMÍLIA: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICULOS