CM Electromecànica de vehicles – COMPETICIÓ

L’alumnat s’ha d’INSCRIURE I MATRICULAR en el CM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES.

L’alumnat finalment matriculat es dividirà en dos grups.

Un grup de CM Electromecànica de Vehicles, i un altre grup de CM Electromecànica de Vehicles de Competició.

Al juliol es realitza una REUNIÓ PRESENCIAL (es podrà autoritzar una altra persona per a assistir) on es manifesta la voluntat de pertànyer o no al grup de Competició.

REUNIÓ PRESENCIAL DIJOUS 25 JULIOL DE 2024 A LES 11H EN SALA D’ACTES DE LA RESIDÈNCIA 1.

Amb l’alumnat que mostre la voluntat de pertànyer al grup de Competició en esta reunió, s’elabora la llista d’admesos respectant els contingents d’admissió. Es crearà llista d’espera de Competició si és el cas.

D’esta manera quedaran definits els dos grups.

INFORMACIÓ DEL PROJECTE DE FLEXIBILITZACIÓ COMPETICIÓ

AUTORITZACIÓ I PRÒRROGA PROJECTE FLEXIBILITZACIÓ COMPETICIÓ