Pèrdua escolaritat

Pèrdua escolaritat

Segons consta en el Reglament de Règim Interior i Pla de Convivència, l'alumnat oficial podrà perdre l'escolaritat per la no assistència a classe a partir del 15% de faltes injustificades per curs.

El Consell Escolar serà l'encarregat de dictaminar-ne la pèrdua d'escolaritat que es comunicarà oficialment per escrit a l'interessat/da.

La no assistència a classe per motius injustificats i, per tant, la pèrdua d'escolaritat, comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, encara que l'alumnat conserve el dret a la realització de les proves finals i extraordinàries.

En qualsevol cas, aquests alumnes no seran considerats com alumnes oficials del curs anterior i es matricularan al final del procés de matrícula sempre que queden places lliures.

Un passaport
per al món

Logo_footer

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220@edu.gva.es
96 120 68 35