Pèrdua escolaritat

Pèrdua escolaritat

ALUMNAT AMB PÈRDUA D'ESCOLARITAT CURS 2023/24 ACÍ
08/02/24
En aplicació de la normativa vigent i després de l'aprovació en el Consell Escolar celebrat el 2 de febrer de 2024, es publica la relació d'alumnat amb pèrdua d'escolaritat.

Es podran presentar al·legacions fins al 23/02/24 en la finestretes de secretaria.

Segons consta en el Reglament de Règim Interior i Pla de Convivència, l'alumnat oficial podrà perdre l'escolaritat per la no assistència a classe a partir del 15% de faltes injustificades per curs.

El Consell Escolar serà l'encarregat de dictaminar la pèrdua d'escolaritat, que es comunicarà per escrit a l'interessat/a mitjançant correu electrònic i es publicarà a més un llistat en aquest apartat de la web.

La no assistència a classe per motius injustificats i, per tant, la pèrdua d'escolaritat, comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, encara que l'alumnat conserve el dret a la realització de les proves finals i extraordinàries.

En qualsevol cas, aquests alumnes no seran considerats com alumnes oficials del curs anterior i es matricularan al final del procés de matrícula sempre que queden places lliures.

Un passaport
per al món

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Horari secretaria:
Dilluns a dijous:
09:00-13:00h
15:30-19:30h
Divendres:
09:00-13:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220.tramits@edu.gva.es
96 120 68 35