A distància

Modalitat a Distància

Cursos regulars a distància

Ensenyament

Cursos anuals de 120 hores

Oferim esta modalitat per a alguns cursos d'anglés, italià i valencià i per a tots els cursos de èuscar.

Calendari de classes

Fixat per la Conselleria d'Educació.
(L'Ajuntament de València estableix les festes locals)

Classes i treball de l'alumnat

Estos cursos impliquen l'assistència virtual per part de l'alumnat i el seguiment continu per part del professorat. Consisteixen en:

  • Una sessió setmanal de connexió del professorat amb l'alumnat per videoconferència a través de Microsoft Teams per a la pràctica les activitats orals.
  • Treball individual de l'alumnat a través d'entorns virtuals d'aprenentatge de la Conselleria d'Educació, amb seguiment, supervisió i avaluació per part del professorat.

Esta modalitat és curricular i seguiex la mateixa programació, criteris d'avaluació, promoció i certificació que la modalitat presencial.

Materials

Amb la seua taxa de matrícula, l'alumnat disposarà de llicència d'ús de Microsoft 365, accés a la plataforma educativa Aules i a la plataforma WebFamília per a comunicacions.

A més, és possible que es requerisca un llibre de text com a suport del curs.

Requisits

Per a tots els idiomes excepte anglés (si l’has estudiat durant l'ESO com a primer idioma): tindre 14 anys complits a 31 de desembre de l'any d'inici del curs en què et vols matricular.

Anglés: si l’has estudiat durant l'ESO com a primer idioma, per a poder matricular-te hauràs de tindre 16 anys.

Accés

Sol·licitud de preinscripció a través de l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació (juny/setembre) o mitjançant test de classificació (prova de nivell).

Per a conéixer l'oferta específica de modalitats, nivells, cursos i horaris de cada llengua per al curs 24/25, podeu clicar ACÍ.

Cursos formatius a distància

Ensenyament

Cursos anuals de 30 hores

S'ofereixen per a alguns nivells d'anglés, italià i valencià

Pràctica de perfeccionament i reforç de destreses orals (comprensió i producció oral), encara que pot haver-hi d'altres aspectes de la llengua més específics, com expressió escrita, pronunciació, cultura, mitjans de comunicació, cinema...

Calendari de classes

Fixat per la Conselleria d'Educació.
(L'Ajuntament de València estableix les festes locals)

Classes

1 hora lectiva setmanal

Requisits

Alguns d'aquests cursos requereixen un determinat nivell de llengua per al seu aprofitament que haurà d'acreditar-se (expedient acadèmic o acreditació documental externa).

Accés

Matrícula presencial a l'EOI València-Saïdia

Un passaport
per al món

Horaris i contacte

Horari general:

Estiu-11/07-31/07: Dl-Dv: 08:00-20:00h

Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Horari secretaria:

Estiu-11/07-31/07: Dl-Dv: 08:00-20:00h

Dilluns a dijous:
09:00-13:00h
15:30-19:30h
Divendres:
09:00-13:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220.tramits@edu.gva.es
96 120 68 35