Lliures – Certificació

Lliures - Certificació

L'Escola Oficial d'Idiomes València-Saïdia és centre examinador de les Proves Unificades de Certificació (PUC) de la Conselleria d'Educació, en les quals us podeu matricular com a alumne/a lliure. Les proves tenen dues convocatòries, ordinària i extraordinària, que tenen lloc habitualment en els mesos de maig/juny i setembre.

Titulacions del MECR* que es poden obtindre en qualitat d'alumnat lliure:
(* MECR = Marc europeu comú de referència per a les Llengües)

  • Nivell B1
  • Nivell B2
  • Nivell C1 dels idiomes italià i portugués
  • Nivell C1 y C2 de alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés i valencià

Tota la informació relativa a aquestes proves es publicarà oportunament en la nostra pàgina web i també pot consultar-se ACÍ.

Un passaport
per al món

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Horari secretaria:
Dilluns a dijous:
09:00-13:00h
15:30-19:30h
Divendres:
09:00-13:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220.tramits@edu.gva.es
96 120 68 35