Introducció

En aquest tema veurem què és LliureX i quines característiques generals té; coneixerem els sabors o adaptacions de LliureX, és a dir, de quantes formes es presenta aquest sistema operatiu; també veurem una cosa molt important, com trobar informació i ajuda per a qualsevol cosa relacionada amb LliureX; a continuació explicarem les 4 possibilitats que hi ha per posar-se al tall; finalment veurem les raons per les quals LliureX és bo front a altres sistemes.

1.

Què és LliureX?

Lliurex, facilitant la tasca docentLliureX és el projecte de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat que té com a objectiu principal la introducció de les TIC en el sistema educatiu Valencià. El projecte consisteix en la creació i manteniment d’un conjunt de sistema operatiu i aplicacions, basat en programari lliure, i anomenat del mateix mode. Aquest conjunt d’aplicacions amb sistema operatiu és conegut amb el nom de distribució GNU/Linux.

LliureX és, per tant, la distribució GNU/Linux valenciana destinada a la docència educativa.

Com a sistema operatiu, LliureX s’encarrega de gestionar els recursos físics de l’ordinador i de proveir de serveis bàsics els programes d’aplicació. Però LliureX no és un sistema operatiu dissenyat des de zero, sinó que aprofita els avantatges del programari lliure i utilitza com a nucli el conegut sistema Linux. Com a conjunt d’aplicacions, LliureX disposa d’un enorme catàleg de programari lliure enfocat a facilitar la tasca educativa. El conjunt d’aplicacions també parteix d’una base existent anomenada KDE neon (la qual, al mateix temps, està basada en Ubuntu). Tot i això, LliureX incorpora aplicacions i serveis desenvolupats per un equip propi, amb l’objectiu d’adaptar-se  a les necessitats dels centres educatius valencians.

1.1.

Història de projecte

LliureX va començar el seu camí l’any 2003 i va publicar la primera versió el maig de 2005: LliureX 5.05 (basada en Debian Sarge). Des d’aleshores no ha parat mai d’evolucionar, créixer i millorar. En 2007 hi hagué un canvi de la distribució de base, de Debian a Ubuntu. En 2008 s’integren noves funcionalitats importants, com el traductor Salt i un laboratori d’idiomes. Al llarg de diferents versions s’incorporen adaptacions noves per a usos en diferents entorns, com biblioteques, aules específiques, PIME, etc. Se celebren congressos cada cert temps i en la dècada dels 2010 es fan populars les jornades formatives en les quals LliureX guanya cada vegada més usuaris i seguidors. Per conèixer una cronologia més detallada feu clic en la imatge a continuació, la qual mostra unes captures de pantalla dels diferents entorns d’escriptori que ha tingut la distribució del ratolí Valentí.

 

2.

Característiques de LLiureX

Pel que fa als propòsits de LliureX, les principals característiques del sistema són:

  • És educatiu. Està enfocat, principalment, a la tasca docent i, especialment dissenyat per a cobrir les necessitats específiques dels centres educatius valencians. Disposa d’una àmplia selecció de recursos educatius preparats per a l’ús des de qualsevol lloc.
  • És plurilingüe. Disponible en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, però no solament això, també es pot canviar la interfície a uns altres i múltiples idiomes.
  • És accessible. Compta amb aplicacions que faciliten l’accés a les TIC des de la diversitat funcional de les persones.
  • És lliure. La seua llicència de programari permet instal·lar-lo i usar-lo en qualsevol PC compatible i per a qualsevol propòsit; distribuir còpies a professorat, alumnat i famílies; inspeccionar com funciona per aprendre i millorar-lo.

Quant a les funcions del sistema, distingirem entre les característiques generals, aquelles que són esperades per qualsevol usuari d’ordinadors, i les característiques específiques, les quals fan LliureX desitjable per facilitar les tasques de docència i administració del sistema:

Funcionalitats generals

LliureX permet:

 • editar textos, fulls de càlcul, presentacions amb les seues aplicacions ofimàtiques;
 • navegar en Internet amb moderns navegadors que permeten tant la navegació privada com la navegació amb múltiples formes d’identificació (fins i tot amb certificats de l’ACCV ja instal·lats);
 • reproduir so i vídeo en els formats més habituals;
 • disposar d’eines de disseny i edició molt conegudes (disseny gràfic, edició fotogràfica i de vídeo);
 • gestionar, transformar i convertir fitxers; connectar i utilitzar dispositius: gravar CD/DVD/USB, escanejar, imprimir, connectar-nos a xarxes WIFI, etcètera;
 • accedir al món maker, DIY o IoT;

Funcionalitats a escala d’administració i docència

Amb LliureX es pot:

 • generar continguts educatius amb eines com CloudBook, Jclic Autor, HotPotatos, eXelerning, OpenBoard, Xournal, Moodle;
 • gestionar múltiples usuaris amb diferents rols i permisos ja definits;
 • exercir el control de l’aula amb restriccions, missatges, demostracions, llançament de webs o aplicacions, etcètera;
 • recol·lectar treballs realitzats pels alumnes de forma senzilla sense necessitat de connexió a Internet;
 • establir múltiples tasques d’instal·lació, actualització i manteniment amb assistents pensats per a usuaris no avançats;
 • afegir serveis de xarxa, com per exemple, establir un entorn virtual d’aprenentatge o un sistema de videoconferències en la xarxa interna del centre.

En definitiva, LliureX té totes les característiques d’un sistema operatiu modern, versàtil, funcional i pràctic, però si amb tot, encara es necessita alguna aplicació extra, amb LliureX es pot:

 • executar aplicacions dissenyades per a Windows amb Wine.

3.

Sabors de LLiurex

Els diferents sabors de LliureX són adaptacions del sistema operatiu per a diferents necessitats. Depenent de les característiques del centre o del conjunt d’equips en els quals s’instal·larà LliureX, s’optarà per uns sabors o uns altres. Al llarg de la història de LliureX han anat apareixent nous sabors per a cobrir noves necessitats, però també s’han deixat d’actualitzar altres sabors, bé per la poca utilització, bé perquè les necessitats que comprenia estan ja cobertes per un altre. Els sabors més habituals en l’actualitat són els anomenats Escriptori, Infantil, MúsicaFP, Client i Servidor. A continuació farem un breu resum de cada sabor. A l’hora de triar quin sabor volem instal·lar en un o diversos equips, cal distingir de quin mode estaran connectats els ordinadors a la xarxa, si ho faran per a funcionar de forma independent o bé si formaran part d’una xarxa més gran com la d’una aula d’informàtica o la xarxa interna de tot un centre:

 • Ordinadors independents. Triaríem alguns dels següents sabors:

  • Escriptori

  • Infantil

  • Música

  • FP
 • Aula Informàtica. Triaríem els sabors:

  • Servidor (o servidor FP)

  • Client (o client FP)

 • Tot el Centre Educatiu. Podríem usar els mateixos sabors que per a una aula, sempre atés el disseny proposat en el model de centre LliureX.

Detallem a continuació una xicoteta descripció dels sabors:

Escriptori

LliureX Escriptori (o Desktop) és l’adaptació genèrica, dissenyada per als ordinadors personals, de la sala de professors, secretaries… És a dir, està destinada a ser instal·lada en els ordinadors que no depenen d’un servidor (que no estan dins de l’aula d’informàtica, o en biblioteca…) com per exemple equips portàtils i ordinadors personals.

Infantil

LliureX Infantil és l’adaptació LliureX per als nivells educatius d’Infantil i primers cursos de Primària. El seu aspecte i funcionalitat està especialment dissenyada per als més xicotets i inclou gran quantitat de recursos educatius.

Música

LliureX Música és l’adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb necessitats d’aplicacions programari específiques d’àudio, vídeo i multimèdia.

FP

LliureX FP és una adaptació que s’ha desenvolupat per al seu ús en cicles formatius, amb programari específic per a les diferents branques. En aquesta distribució, s’han eliminat els programes orientats als nivells educatius d’infantil, primària i secundària, que no resultarien d’utilitat en aquest àmbit. L’adaptació per a FP disposa de 3 imatges ISO per a descarregar: la versió per a un ordinador independent (escriptori) i les versions per a aula d’informàtica (servidor i client)

Client

LliureX Client d’aula és l’adaptació per als clients de les aules. Està destinada a tots aquells ordinadors que estan connectats a un servidor LliureX bé siga en un model de centre o un model d’aula tradicional. A diferència de l’adaptació per a escriptori, aquest sí que necessita els serveis d’un servidor per a determinades accions.

Servidor

LliureX Servidor és l’adaptació per als servidors de les aules, els quals ofereixen serveis als clients i controlen la seua activitat.

LliureX Servidor és, a més, l’adaptació per als servidors de centre, els quals s’encarreguen, entre altres coses, de coordinar tots els servidors de les diferents aules.

En la pàgina de descàrregues de LliureX estan disponibles totes les imatges ISO dels diferents sabors i versions del sistema.

3.1.

Models de xarxa

Com s’ha dit, els diferents sabors es triaran segons les necessitats i també segons quin tipus de xarxa tinguem en el lloc on usarem els ordinadors amb LliureX. Cal tindre present que els sabors Client i Servidor s’han dissenyat per formar part d’una infraestructura de xarxa concreta com la que es disposa en els centres educatius. Es tracta de xarxes cablejades amb la possibilitat de tindre diferents xarxes independents dins d’un mateix edifici. Els diferents models de xarxa ideats perquè funcione la combinació de sabors Servidor-Client són:

Model d’aula

LliureX Model d’Aula s’ha dissenyat per a les aules d’informàtica. El servidor i els clients formen una xarxa independent, on el servidor proporciona serveis centralitzats i al qual es poden connectar tant clients pesats, com semilleugers i lleugers.

El Model d’Aula LliureX inclou programari per a controlar l’activitat de l’alumnat a l’aula, eines administratives, i una gran quantitat d’aplicacions educatives.

Model de centre

LliureX Model de Centre (amb versió per a servidors i clients) amplia el tradicional model d’aula. En el model d’aula, les aules d’informàtica formen una xarxa independent que disposa d’un servidor al qual es poden connectar tant estacions de treball com clients lleugers (clients). El nou model de centre, a més, permet la interconnexió de les diferents aules amb un servidor de centre. Trobareu més informació sobre el model de centre en la Wiki de LliureX.

Esquema del modelo de centro
Esquema del model de centre

4.

On trobar informació i ajuda

Encara que LliureX és tan intuïtiu com qualsevol altre sistema operatiu modern, existeixen diversos llocs on trobar informació, manuals i documentació per al seu ús, així com fòrums i comunitats on buscar ajuda.

Els principals llocs on trobar informació són: el portal web de LliureX en PortalEdu, La Wiki de LliureX, i el fòrum. A més, existeix una gran comunitat d’usuaris, recordem que LliureX és utilitzat en els centres educatius valencians des de fa més de quinze anys i, al llarg d’aquest temps, s’han constituït grups i fòrums de persones moltes de les quals sempre estan disposats a ajudar altruistament en el que siga.

Si usem LliureX des d’un centre educatiu públic valencià, també hi ha suport de programari per part del SAI.

A continuació descriurem breument cadascun dels cinc espais principals on poder trobar ajuda.

4.1.

Portal LliureX

El Portal Lliurex és un lloc web dins del portal educatiu PortalEdu que aglutina tota la informació relacionada amb el projecte LliureX. Es pot accedir al portal LLiureX polsant sobre la següent imatge:

El portal consta d’un menú amb diferents apartats des dels quals es pot accedir a pàgines com ara les d’informació general del projecte, història, filosofia, zona de descàrregues i enllaços a la mencionada Wiki i els fòrums.

Zona de descàrregues

Una secció important és la zona de descàrregues, allí disposeu de les diferents adaptacions o sabors de LLiureX. Podeu accedir a la pàgina de descàrregues i triar l’opció que més s’adapte a les vostres necessitats polsant sobre la imatge. En polsar en el símbol més, s’obre un xicotet desplegable en què s’expliquen les funcionalitats principals de cadascuna de les versions:

 

4.2.

Wiki LliureX

La Wiki de LliureX és el lloc web on podeu trobar la documentació oficial de LliureX. En aquest repositori trobareu manuals, instruccions, informació sobre aplicacions, configuracions específiques, etc. Qualsevol classe d’informació per a resoldre els dubtes que us sorgisquen en LliureX.

Recentment s’ha renovat l’estructuració de la informació i la navegació pel lloc en previsió que la informació continguda en la Wiki no deixe d’augmentar. Per tal de presentar la informació d’una manera indexada i fàcilment consultable s’ha definit una estructura general que intenta facilitar la navegació pel contingut, alhora, afavoreix l’escalabilitat de la Wiki.

Podeu accedir a la Wiki de LliureX polsant sobre la imatge a continuació:

4.3.

Fòrum

El fòrum de LliureX és un dels millors llocs on trobar ajuda per a LliureX, ja que no només podem trobar informació útil ja publicada sinó que podem fer preguntes sobre qualsevol tema del qual necessitem ajuda, fins i tot podem anar més enllà i, si podem, ajudar a altres persones responent els dubtes que elles plantegen. És a dir, es tracta d’una eina de comunicació asíncrona en grup, a la manera de qualsevol altre fòrum de discussió que es pot trobar a internet sobre qualsevol tema. Està allotjat en la plataforma Mestreacasa i actualment hi ha disponibles quatre categories: PMF, General, Maquinari i Peticions, tot i que les més actives són la categoria general i la de peticions.

No us deixeu enganyar pel fet que el fòrum estiga en una plataforma desactualitzada, ja que aquest espai és un dels tresors del projecte LliureX, ja que entre els participants més actius, podeu trobar a les persones que estan treballant dia a dia en el desenvolupament de la distribució, l’equip LliureX pràcticament al complet.

Entra per a participar-hi!

4.4.

Comunitat LliureX

La comunitat és l’altre tresor nascut a la llum de LliureX, els usuaris de la distro valenciana han crescut aprenent els avantatges del programari lliure, evolucionant al mateix temps que aquesta societat digital en la qual vivim, i creant una entusiasta comunitat disposada a ajudar altruistament a aquella persona que ho necessite. L’essència de la comunitat és això, l’ajuda altruista entre iguals allà on es necessite. I, on podem trobar aquesta comunitat? En molts llocs i en cap en especial. No hi ha un lloc oficial de la comunitat perquè perdria la seua essència, de fet, al llarg de la història de LliureX, han sigut diversos els llocs on s’ha pogut trobar gent amable disposada a ajudar, des de xarxes socials comercials com Ning o Twitter, passant per fòrums de Moodle o seminaris de formació, fins grups públics o privats de plataformes de missatgeria.

Tot i això, volem deixar, a tall d’exemple, alguns enllaços a espais on sembla que segueix prou activa la comunitat:

 • Comunitat Lliurex. Un grup públic d’una xarxa privada format majoritàriament per personal docent valencià de diferents nivells educatius i en el qual participen activament alguns desenvolupadors de l’equip LliureX.
 • InformáTICa CV. Un altre grup similar amb presència majoritària de professorat d’informàtica de la Comunitat Valenciana.
 • Edutictac. Una comunitat de docents, amb diferents projectes i eines d’ajuda amb les TIC en educació.
 • GNU/Linux Valencia. Una associació de promoció del programari lliure de caràcter obert en l’entorn de la qual està molt present la distribució LliureX.

 

4.5.

SAI

La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució de totes les incidències TIC sota la denominació SAI: Suport i Assistència Informàtica. Si s’està usant LliureX en un ordinador d’un centre públic valencià es pot sol·licitar aquest servei des de l’aplicació Gestió d’incidències. El catàleg de serveis del SAI inclou diferents possibles situacions en les quals es podria demanar ajuda tècnica relacionada amb LliureX, tant de programari com de maquinari.

5.

Què necessite per començar amb Lliurex 19?

Si no has usat mai Lliurex ni saps on trobar-lo, descriurem ací totes les possibilitats que tens per començar a treballar amb un ordinador amb el sistema operatiu Lliurex, des de la més senzilla fins la més complicada però, al mateix temps, més motivadora per aprendre fent. La primera possibilitat és usar Lliurex en un ordinador que ja tinga instal·lat el sistema, la segona és descarregar una màquina virtual i usar-la des d’un altre sistema, la tercera és tindre Lliurex en un USB i fer que l’ordinador inicie el sistema des d’allí, per últim el més atrevit seria instal·lar Lliurex en el vostre ordinador.

5.1.

On trobar un ordinador amb el sistema operatiu Lliurex

La primera i més senzilla forma de començar amb Lliurex és fer-ho en un ordinador on ja estiga instal·lat el sistema operatiu. No necessites res més que això. On pots trobar-ne? Tots els centres educatius públics de la Comunitat Valenciana tenen ordinadors amb Lliurex. La versió 19 és la més recent hui (gener 2021) i és possible que en alguns centres encara no tinguen aquesta versió. Pregunta a la persona coordinadora TIC del centre i et facilitarà la informació que necessites, tant el lloc de treball on pots trobar Lliurex 19 com el nom d’usuari i contrasenya per entrar. En cas de no haver cap equip amb aquesta versió, el personal del SAI1, pot valorar en quins equips del centre es pot instal·lar i fer-ho. En cas que no tindre accés als equips de centres educatius, algunes empreses2 de venda d’ordinadors amb Linux o de suport tècnic, ofereixen la possibilitat d’instal·lar Lliurex en un equip.

Referències

1 https://portal.edu.gva.es/cvtic/es/herramientas/sai/

2 https://gnulinuxvalencia.org/directorio-entidades/

5.2.

Descarregar una màquina virtual de Lliurex

Si no tens la possibilitat de trobar un lloc de treball en condicions amb Lliurex 19, una altra possibilitat és utilitzar una màquina virtual instal·lada en un equip que tingues a la teua disposició. Una màquina virtual és un programari (conjunt d’aplicacions i fitxers) que emula un ordinador i pot executar programes com si fóra un ordinador real. Amb una màquina virtual es pot simular una instal·lació de Lliurex 19 dins d’un ordinador amb un altre sistema operatiu, siga Windows, Mac OS o altre GNU/Linux.

Què necessites?

 • Un ordinador amb qualsevol sistema operatiu instal·lat però, l’ordinador ha de tenir uns requisits mínims, ja que executar una màquina virtual requereix certa potència. Es recomana un processador de 64 bits de doble nucli, 4 GB de memòria RAM i un disc dur amb 20 GB d’espai d’emmagatzematge lliure.

 • Un programa de virtualització. Per exemple, VirtualBox,1 un programa gratuït i de codi obert desenvolupat per Oracle.

 • Un fitxer amb extensió .ova2 que incloga el sistema operatiu Lliurex 19 instal·lat i llest per executar amb el programari de virtualització.

Quins passos seguir?

 1. Descarregar i instal·lar, si cal, el programa VirtualBox. Potser no les necessites però ací tens instruccions per a fer-ho en Windows, en Mac OS i en Linux3.

 2. Descarregar el fitxer Lliurex19desktop.ova (descàrrega directa4, fitxer torrent5) i obrir-lo amb VirtualBox. S’importarà la màquina virtual creada amb Lliurex, la qual podrem iniciar fent doble clic sobre el seu nom. Una vegada iniciat el Sistema Operatiu Lliurex, hi ha 2 noms d’usuari per poder entrar:

Nom d’usuari Contrasenya Permisos
administradora administradora Amb permisos d’administració
lliurex lliurex Sense permisos d’administració

Referències

1 https://es.wikipedia.org/wiki/VirtualBox

2 https://fileinfo.com/extension/ova

3 https://es.wikihow.com/instalar-VirtualBox

4 https://archive.org/download/lliurex19desktop/Lliurex19desktop.ova

5 https://archive.org/download/lliurex19desktop/lliurex19desktop_archive.torrent

 

5.3.

Usar Lliurex des d’un disc extern.

Una tercera possibilitat per usar Lliurex és descarregar Lliurex i guardar-lo en un dispositiu d’emmagatzematge autònom persistent, també anomenat Live USB1. Aquesta possibilitat et permetrà fer un ús de Lliurex sense tocar res de l’ordinador on s’execute, però també podràs instal·lar-lo més endavant si ho decideixes així.

Què necessites?

 • Una memòria USB amb capacitat mínima de 25 GB i disponible per formatar.

 • Un arxiu anomenat imatge ISO de Lliurex 19.

 • Un programa que permet la instal·lació de distribucions GNU/Linux en una memòria USB a partir d’imatges ISO.

Quins passos seguir?

 1. Descarregar i instal·lar, si cal, el programa multiplataforma Unetbootin2 (alternativa: si tens disponible un ordinador amb Lliurex 16, pots seguir aquest procediment3)

 2. Triar quina imatge ISO volem utilitzar (Per a un ordinador independent serà, normalment la d’escriptori) i descarregar el fitxer.

 3. Obrir el programa Unetbootin i seguir el següent procediment:

  1. Selecciona l’opció «Diskimage» i tria el camí on està guardat el fitxer amb l’ISO de Lliurex.

  2. Selecciona l’espai a usar per a preservar dades entre reinicis del sistema

  3. Selecciona la unitat USB com a objectiu i polseu OK.

 4. Una vegada fet caldrà reiniciar l’ordinador i en l’inici indicar-li que arranque des de la unitat USB. Això es pot fer polsant una tecla durant l’arrancada de l’ordinador, no és la mateixa tecla per a tots els ordinadors. Normalment hauria de mostrar-se en una frase de l’estil de «[Tecla] to enter Boot Menu» o bé «Press [Tecla] for boot device selection menu». De vegades, aquesta frase s’amaga tan de pressa que cal gravar en vídeo l’inici del PC per poder parar el vídeo i llegir-la. Una altra opció és anar fent diversos reinicis i anar provant les tecles més usuals, com ara la tecla F12, però també cap la possibilitat de ser F1, F8, F9, F10, TAB o ESC. Més informació4 sobre iniciar el PC des d’USB.

Referències

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Live_USB

2 https://unetbootin.github.io/

3 https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Creaci%C3%B3+d%27un+USB+d%27arrancada

4 https://www.xataka.com/basics/como-arrancar-tu-ordenador-desde-un-cd-o-usb

5.4.

Instal·lació de Lliurex

Si cap de les opcions anteriors et convenç o vols convertir-te en una persona usuària de pro, el que has de fer és ser persona valenta i instal·lar Lliurex 19 al teu ordinador.

Aquest apartat és opcional per a la superació del curs. Si ja disposes d’un equip amb Lliurex 19 instal·lat, pots passar al següent punt. En cas que vulgues instal·lar tu mateix Lliurex al teu ordinador, hauràs de seguir els següents passos.

 1. En primer lloc, hauràs de triar el sabor1 que vols instal·lar i descarregar-lo des de la pàgina de descàrregues de Lliurex.2

 2. En segon lloc hauràs de preparar el suport amb el fitxer descarregat.

 3. Una vegada fet això hauràs de preparar la BIOS o UEFI del teu ordinador perquè es permeta la instal·lació de Lliurex. En els següents enllaços teniu la presentació3 i el vídeo4 de la ponència UEFI vs LEGACY, on s’explica el funcionament.

 4. Per últim, començar el procés d’instal·lació. Enllacem dos vídeos on s’explica aquest procés, en el primer, es fa d’una forma més ràpida i en el segon es fa de forma molt més detallada:

  1. Instalación y breve revisión de LliureX 19.5
  2. Taller de instalación y virtualización de LliureX 19.6

Referències

1 https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Adaptacions+de+LliureX

2 https://portal.edu.gva.es/lliurex/?page_id=826

3 http://ujilliurex.uji.es/ujilliurex18/ujilliurex18_uefidavidmontalva.pdf

4 http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=2674&lg=

5 https://youtu.be/iRMVjH0F9DY

6 https://gnulinuxvalencia.org/cronica-del-taller-de-instalacion-y-virtualizacion-de-lliurex-19/

El contingut d’aquesta entrada forma part del Tema 2 del curs de Lliurex 2020.

6.

Per què LLiureX? Quins beneficis m’ofereix?

S’adapta a les vostres necessitats

L’equip LliureX té en compte les necessitats del professorat i alumnat. S’aborden de forma ràpida les propostes de millora, noves necessitats, informes de fallades, etc.

És segur

LliureX està basat en GNU/Linux i, per tant, n’ha heretat les característiques tècniques de seguretat. Així doncs, LliureX és segur fins al punt que us podeu oblidar del malson que suposa la plaga de programari maliciós existent en altres sistemes operatius. De fet, ni tan sols és necessari l’ús de programes antivirus per a mantenir el sistema lliure d’amenaces.

Ofereix més serveis

Des d’un primer moment, LliureX ha buscat oferir un sistema que siga tan fàcil com «connecta i llest». Per això es basa en una distribució d’acollida tan àmplia com és Ubuntu (i la seua derivada KDE neon). A més, l’equip LliureX es preocupa per facilitar encara més l’experiència de l’usuari facilitant instal·ladors i assistents per a fer senzilles aquelles tasques que en el sistema de base no ho són tant. Per exemple, ja venen instal·lades, per defecte, una selecció d’aplicacions (educatives, de creació de recursos, edició multimèdia…), gran quantitat de recursos educatius, suport per a la firma digital, etc. amb l’estalvi de temps que suposa per a l’usuari la cerca, valoració i instal·lació de programes. D’altra banda, es disposa d’un centre de control propi de LliureX que facilita la instal·lació i configuració d’eines addicionals que, per diversos motius no estan incloses quan s’instal·la el sistema.

La col·lecció de serveis és molt àmplia. No hi ha en el mercat cap programari equivalent que oferisca tot açò després d’una instal·lació senzilla. Des de LliureX s’intenta que la configuració i el manteniment de l’aula resulte tan senzill com siga possible, sense necessitat de coneixements d’informàtica amplis, perquè qualsevol docent amb no moltes hores de formació puga encarregar-se’n.

En definitiva, LliureX ofereix una col·lecció de serveis important per mitjà d’una infraestructura complexa però de gestió senzilla.

Educa en valors

La tecnologia digital està transformant la societat molt ràpidament i les escoles influeixen en el futur de la societat. La seua missió és preparar l’estudiantat per a participar en una societat digital lliure ensenyant-los les habilitats que els faciliten el control de les seues pròpies vides. Les institucions educatives no haurien de permetre que les empreses de programari propietari imposen el seu poder sobre la resta de la societat i el seu futur. El programari lliure fomenta uns valors molt concrets. En contraposició a la competició proposa la col·laboració i enfront de la cerca del benefici privat promou maximitzar el bé comú. És una cultura que proposa compartir els coneixements, la transparència i enalteix l’esforç com a mèrit principal.

Únic disponible en la llengua d’ací

El fet de ser programari lliure facilita en gran manera la traducció i la localització, qüestions fonamentals per al nostre sistema educatiu. Disposem així d’un sistema operatiu i un conjunt important d’aplicacions completament traduïdes tant al valencià (destacant l’esforç que s’ha fet per tal d’usar l’estàndard de les nostres terres) com al castellà.

 

Però no sols tenim LliureX disponible en la llengua d’ací sinó que, a més, pot usar-se en altres idiomes sense necessitat de canviar d’ordinador. Aquesta opció resulta molt interessant, no sols per oferir la llibertat d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, sinó també per als casos de l’alumnat immigrant en procés d’adaptació.

Suposa un estalvi important

LliureX és programari lliure i usar-lo no implica cap cost econòmic en concepte de llicències d’ús per a l’usuari. És un avantatge evident front a altres sistemes, però implica un aspecte important: La llicència de LliureX permet, no només usar el programari sense cap cost, sinó que a més permet la distribució de tantes còpies com siguen necessàries perquè siga instal·lat en qualsevol lloc que es necessite, de manera que això pot ajudar les famílies a afrontar problemes econòmics, promovent així la justícia i la igualtat d’oportunitats d’aprenentatge entre l’estudiantat.

Encara que la motivació econòmica del cost de les llicències i la distribució lliure de còpies siga la més evident, hi ha altres avantatges que redunden en aquest aspecte. Un d’aquests és l’adaptació de LliureX perquè funcione en l’equipament informàtic més antic (clients lleugers i semilleugers), la qual cosa permet allargar-ne la vida útil de molts ordinadors que amb altres sistemes deixarien de funcionar.

Per esmentar un altre aspecte més que incideix en l’estalvi, tenim l’avantatge de la independència del proveïdor de programari. D’aquesta manera eliminem lligams i abusos que, tal vegada, podien arribar a donar-se per part d’una empresa amb posició dominant en el mercat.