Aneu a la barra d'eines

Renovada la Wiki de LliureX

Article escrit per l’equip de tècnics de LliureX.

La wiki de LliureX és el repositori principal de documentació de LliureX. Amb el pas del temps el volum d’articles i fitxers ha anat creixent exponencialment fins al punt de fer poc funcional la navegació entre el contingut disponible. Així doncs, i en previsió que aquesta informació no deixarà d’augmentar, es decideix abordar l’estructuració de la informació i la navegació pel lloc.

Canvis realitzats

Categorització

El primer pas consisteix a crear una sèrie de categories temàtiques per a poder catalogar els diferents articles. Aquest pas previ és necessari per a poder aprofitar el potencial de la wiki a l’hora de presentar articles relacionats amb l’actual i facilitar d’aquesta manera la visibilitat del contingut de cara a l’usuari. Les categories permeten mostrar pàgines relacionades amb la qual estiguem visitant donant d’aquesta forma més visibilitat al contingut present en la wiki i facilitant la navegació per aquest.

Revisió d’etiquetes

El sistema d’etiquetes s’havia usat com a mètode per a la categorització i la creació d’una sort d’índex de continguts basant-se en consultes sobre la mateixa base de dades de la wiki, Aquest ús si bé es va demostrar com a vàlid quan la quantitat de contingut no era molt abundant tenia poca escalabilitat, ja que les consultes per a generar les diferents portades cada vegada havien d’operar sobre una quantitat més gran d’informació. Al seu torn hi havia etiquetes que podien donar peu a confusió o es trobaven en un idioma diferent del que realment pertanyien.

Unificació d’aspecte

Amb el pas del temps i a causa de canvis escomesos en diferents fases hi havia articles que presentaven una maquetació diferent de la d’altres articles. S’adopta una guia d’estil comú (descrita en el document “Guia d’estil“) que ha de ser adoptada per tots els creadors de contingut.

Maquetació del lloc

La wiki presentava problemes a l’hora d’adaptar-se a diferents grandàries de pantalla. Es canvia la maquetació general del lloc passant de 3 columnes (columna esquerra, cos principal i columna dreta) a 2 columnes (columna esquerra i cos principal) aconseguint d’aquesta forma que el contingut dispose de més espai en pantalla i es facilite la lectura del mateix en tota mena de pantalles. Al seu torn es reemplaça tot el contingut agregat de manera externa a la wiki (logos, menús i quadres de cerca) per mòduls interns de la wiki el que assegura el seu correcte posicionament.

Estructura

L’estructura és la base sobre la qual s’organitza tot el contingut de la wiki. La seua missió és la de presentar la informació d’una manera indexada i fàcilment consultable.
La wiki intentava simular la funcionalitat d’una estructura mitjançant l’ús d’etiquetes, cosa que si bé al principi podia ser funcional amb el temps es mostra poc escalable i insuficient. Així doncs s’ha definit una estructura general que facilita enormement la navegació pel contingut i sobretot assegura l’escalabilitat de la wiki.

Internacionalització

Aprofitant la modificació s’han afegit certes funcionalitats per a la comunitat d’usuaris de LliureX, castellanoparlant i valencianoparlant principalment. En primer lloc la wiki utilitza per defecte l’idioma que use el navegador de l’usuari, és a dir que si el navegador està en castellà, les pàgines es mostraran en castellà i si està en valencià apareixerà en valencià. Si un usuari accedeix a la wiki i selecciona un idioma per a tot el lloc aqueix idioma es respecta prevalent sobre la funcionalitat d’autoseleccionar l’idioma en funció del navegador.
Al seu torn s’ha afegit un selector temporal d’idioma que permet canviar l’idioma per a una sola pàgina. D’aquesta forma en cas que una pàgina es mostre —pel motiu que siga— incompleta es pot canviar d’idioma per a veure si en aqueix estiguera completa sense afectar la resta de l’idioma del lloc.